Semitten's Blog

Om semitiske forhold i og udenfor Israel

Archive for maj 2010

3 Flotilla videoer

leave a comment »

findes her på denne pro-israelske side, der viser, at så snart de israelske soldater ankom, så blev de tævet først. Man kan også antage det modsatte, at hvad laver israelske soldater/specialkorps på internationalt farvand? Svaret er ifølge dem, troen på våben og at mange af aktivisterne havde forbindelser med Al-qaida. Men er det så rigtigt? Og i så fald, hvorfor ventede man ikke med at stoppe skibet indenfor eget farvand?

Lad os satse på en tilbundsgående undersøgelse og set med danske øjne, ser forsøget for at bryde en militær maritim blokade i det stærkeste land i området (militært) besynderligt ud, måske overmodigt. Omvendt er 10-16 dræbte på flotilla også besynderligt. Hvad kan nødhjælpskonvojer og Israel gøre for at sikre en gentagelse ikke sker?

Skal blokaden droppes? Gerne – mod en fredsaftale med HAMAS & co. Også uden fredsaftale, hvis man er sikker på, at våben/raketter ikke rettes mod Israel. Man kan også gå endnu videre at problemet er våben. Ingen blokade – mod ingen våbenproduktion. Der er en del løsninger. Selvom Gaza får 10-15000 tons nødhjælp pr uge, kan Gaza’s synspunkt jo også være sandt, når de siger det ikke dækker deres behov.

Palæstinensere som gruppe, er ikke terrorister. Det er en logisk fejl, at sammenkæde terrorisme med en etnicitet eller et statsborgerskab (eller det der minder om det). Terrorisme er en ideologi, der også kan findes i andre religioner og politiske grupper og ikke nødvendigvis knyttet til en religion. Efter min opfattelse er bunden i terrorisme – afmagt overfor omverdenen. Men det er et almindeligt fænomen. Det er dog ikke almindeligt, at denne afmagt bliver til terrorisme. Hvorfor bliver den det? Hvad er læsernes bud på bunden i terrorisme – og jeg mener de psykologiske bud, idet vi nok er født meget ens, så det er påvirkninger fra det sociale miljø, der giver udslaget eller hvad ?

Written by semit

31. maj 2010 at 22:38

Lagt i Gaza, Terror

artikler

leave a comment »

På baggrund af sårede og dræbte passagerer og sårede soldater på flotilla-skibet er her samlet en række artikler, der repræsenterer forskellige synsvinkler.

Jyllandsposten haaretz arabnews jordantimes NY times Politiken

Mange i verden kritiserer og fordømmer det israelske overfald på flotilla med 9 dræbte. En sådan kritik og undersøgelse er altid velkommen. Men hvorfor fordømmer man ikke overfald på israelske busser og markeder som var almindelige indtil for få år siden? Verdenssamfundet vil nok kræve en undersøgelse med så mange dræbte, men ville man gøre det samme hvis en bus blev sprunget i luften i Israel? Næppe. Det er forskelsbehandling der vil noget. NEJ til forskelsbehandling og ligelige fordeling af kritik med 16 dræbte, som sker hver eneste dag rundt om i verden. 9 dræbte af Israel er lige så slemt som 9 dræbte i Darfur eller 9 dræbte israelere af selvmordsbomber. Et liv er et liv. Om ikke andet er det MIN version af ‘Nej til forskelsbehandling’. Israelske drab kan hurtigt få sindende til at koge, men de samme folk koger ikke over, når det er iranske, kurdiske, sorte eller muslimske oprørere i Somalia eller Yemen. Hvorfor får massakrer på muslimer i Yemen, Somalia, Afghanistan og Darfur ikke samme opmærksomhed. Er de ringere mennesker? Eller er vi alle lige?

Written by semit

31. maj 2010 at 12:06

Lagt i Flotilla, Israel

Nej til Irans Prestige Projekt

leave a comment »

Der findes en video, der følger op på protesten mod Irans prestigeprojekt i Danmark, der er Irans forlængede arm og formentlig øgede indflydelse i Danmark betalt af Iran og den begrundede mistanke går på, at denne bygning – stormoskeen – kan/vil blive anvendt af Iran og deres agenter. Og det er ikke herboende eksiliranere, der har bedt om bygningen. På baggrund af politisk korrekthed er det vanskeligt at sige, at demoer foregår foran en kommende stormoske, som om det er moskeen, det handler om. Det er det ikke. Det handler om ideologier, ikke om religion eller en bygning. Om ikke andet, er det MIN mening.

Initiativtager bag FRITIRAN er et medlem fra Enhedslisten/Borgerrepræsentationen og der er en større debat her. Medlemmerne er primært eksiliranere, der med god grund frygter øget iransk spion-aktivitet. Det er altså flygtninge/eksil-iranere og etniske danskere, der tager afstand fra Ahmandinejad’s ekstra kontor i Danmark.

Begrundelsen, at det er Iran’s moske er dette link.

Vil man følge HUMAN RIGHTS / IRAN kan dette link bruges

Iran praktiserer idag dødsstraf, henrettelser af børn under 18, forskelsbehandling baseret på seksualitet, køn, tro og ifølge fællesinitiativet “Flere hundrede eksiliranere er de seneste år blevet dræbt af iranske agenter udenfor Irans grænser. Disse drab er veldokumenterede og er blevet begået i mange forskellige lande verden over”.

Bloggens Iran-artikler er denne, der løbende opdateres.

Written by semit

30. maj 2010 at 17:21

Afrikanske flygtninge for Israel

leave a comment »

Nogen muslimske flygtninge vælger Israel

Ikke alle muslimer er imod Israel. Afrikanske muslimer har en anden historie, især dem fra Darfur. De store massakrer på muslimer foregår i Afrika, især Sudan. Den næste video går tilbage til marts 2009, da Den Internationale Straffedomstol (ICC) tiltaler Omar al-Bashir, for krigsforbrydelser, folkedrab og forbrydelser mod menneskeheden mod de mennesker, der bor i regionen Darfur. Det viser en stor gruppe af Darfur muslimske flygtninge, som Israel har accepteret, og fejrer beslutning om, at ICC går videre med anklageskriftet. Fygtningene, med deres israelske flag, taler meget positivt om Israel. På et tidspunkt spørger intervieweren, hvis de mente, at muslimer og jøder kan sameksistere. Svaret var, om han talte for, at afrikanske muslimer var meget forskellige fra de arabiske.

kilde: Incognito73

Og nu vi er i gang, en lille reminder om situationen i DARFUR, der efter min målestok at 100 gange værre end fattigdom i Israel og Gaza, idet der er tale om 100.000vis dræbte og ikke 100.000vis på bistandshjælp som i Gaza, hvilket også er uholdbart på længere sigt og vil styrke ekstremisme som HAMAS og selvmordsbomber.

Måske skulle Israel faktisk droppe de sidste rester af overvågning (skibe, grænsekontrol etc) og overlade Gaza til sig selv, men i så fald skal nødhjælp komme via Ægypten eller havet.
Er det en tanke, der kan bruges? Israel dropper Gaza helt, adgang, convoyer fra Israel, lægehjælp, el, vand etc og overlader Gaza til sig selv som Gazastan?
Eller er valget, at israelske forbindelser er bedre end uden?

Written by semit

29. maj 2010 at 13:53

MFA legal expert Sarah Weiss Maudi on the legal aspects of Gaza aid 26-May-2010

with 4 comments

MFA legal expert Sarah Weiss Maudi on the legal aspects of Gaza aid 26-May-2010.

For mange er det uforståeligt, at israel nægter eller besværliggører fremmede skibes adgang til Gaza havn. For de, der vil bore i dette, er denne artikel en start. Andre foreslag er velkomne. Er det ikke almindeligt i mange tilfælde, at lande har kystvagt for fremmede skibe, især i konfliktområder?

Diskussionen er aktuel i forbindelse med convoyen Freedom Flotilla, som der står endnu mere om i andre artikler.

Written by semit

28. maj 2010 at 17:00

Lagt i Flotilla, Gaza

Freedom Flotilla’s forsyninger & israelske forsyninger til Gaza

leave a comment »

IDF koordinerer overførslen af humanitær hjælp på daglig basis. Foto: IDF Spokesperson

Et uddrag af ‘Behind Headlines’ om den israelske humanitære livsline til Gaza: På trods af angreb fra Hamas, opretholder Israel en løbende humanitær korridor for overførsel af fødevare-og humanitære forsyninger til Gaza og det anvendes af internationalt anerkendte organisationer, herunder FN og Røde Kors. Langt over en million tons humanitære forsyninger er kommet til Gaza fra Israel i løbet af de sidste 18 måneder svarende til næsten en ton støtte for hver mand, kvinde og barn i Gaza.

Mere konkret siger MFA – israel om deres bistand

 • Store mængder af essentielle fødevarer som babymad, hvede, kød, mejeriprodukter og andre letfordærvelige varer overføres daglige og ugentlige til Gaza. Gødning, der ikke kan bruges til at lave sprængstoffer, sendes regelmæssigt til Gaza samt kartoffel frø, æg til reproduktion, bier og blomster og industri udstyr.
 • Billeder i lokale aviser viser lokale markeder viser  også frugt, grøntsager, ost, krydderier, brød og kød.
 • I første kvartal af 2010 blev 94.500 tons forsyninger overført i 3.676 lastbiler til Gazastribben. 48.000 tons fødevarer, 40.000 tons hvede, 2.760 tons ris 1.987 tons tøj og fodtøj, 553 tons mælkepulver og babymad.
 • Under de muslimske helligedage Ramadan og Eid al-Adha, sendte Israel 11.000 stykker kvæg.
 • Ingen palæstinenser nægtes lægehjælp i Israel. Men hvis Hamasregimet ikke giver tilladelser til lægebehandling, kan den israelske regering ikke gøre noget for at hjælpe patienten. Israel hjælper medicinske behandlinger af folk fra Gaza, med mindre patienten er en kendt ophavsmand terrorisme.
 • Siden 2005 udnyttede palæstinenserne lægehjælpsordninger mere end 20 gange til at udføre terrorangreb.
 • Mens import af cement og jern er blevet begrænset i Gaza, fordi de bruges af Hamas til at affyre raketter og lave bunkers, overvåges importen af lastbiler fyldt med cement, jern, og byggematerialer såsom træ og vinduer jævnligt og koordineres med internationale parter. I første kvartal af 2010, blev 23 tons jern og 25 tons cement overdraget til Gaza-striben.
 • Den 13. maj i år gav Israel ca 39 ton byggemateriale i Gaza for at hjælpe med at genopbygge et beskadiget hospital.
 • I FN-rapporten af maj 2010 hed det, at mens 10% af Gaza’s elektricitet kommer fra Egypten og 18% er hjemmelavet, er næsten 3 / 4 af Gaza’s elektricitet fra Israel.
 • Israel havde 41 lastbiler af udstyr i 2009 for vedligeholdelse af Gazas elnet.
 • I 2009 bidrog 127 lastbiler, der indeholdt mere end 3.000 tons af hypoklorid til Gaza-striben til vandrensning.
 • USA, Israel, Canada og EU har indefrosset midler til Den Palæstinensiske Myndighed Hamas-regering siden 2006, og anerkendt den som en terrororganisation. Israel har truffet foranstaltninger til at støtte handel og handel, banksystemet, og de eksisterende finansielle markeder i Gaza-striben.
 • I løbet af 2009 blev 7.500 tusind tons af blomster og 54 tons jordbær eksporteret fra Gaza med israelske samarbejde.
 • I 2009 var 1.100 millioner shekels (tæt på 300 millioner dollar) overført til Gaza for den igangværende aktivitet af internationale organisationer og til at betale lønninger til PA arbejdstagere. 40 millioner beskadigede sedler blev handlet for nye regninger, og på anmodning af den palæstinensiske Valutafond, 282.500 tusind sekel blev overført fra Gaza til israelske banker.
 • Israel overførte skoleudstyr leveret af UNRWA herunder skoletasker, skriveredskaber og lærebøger. Israel er i øjeblikket koordinator for overførsel af 200.000 bærbare til Gaza børn og overførsel af 74 maritime containere, der kan omdannes til klasseværelser.
 • I første kvartal af 2010, overførte Israel 250 lastbiler med udstyr til UNWRA sommerlejr, herunder kunst-og kunsthåndværk udstyr, swimming pools, oppusteligt legetøj, is-maskiner, musikinstrumenter, tøj, sportsudstyr.
 • Ca. 20% af befolkningen i Gaza ejer en personlig computer, mere end i Portugal, Brasilien, Saudi Arabien og Rusland. De har adgang til ADSL og dial-up Internet service, der leveres af et af de fire udbydere. Ca. 70% af indbyggere i Gaza ejer tv/ radio og har adgang til satellit-tv eller har tv fra PA eller Israel. Gaza har et veludviklede telefon fastnet, og omfattende mobile telefontjenester. 81% af husstandene i Gaza har adgang til en mobiltelefon.
 • På trods af de iboende involverede farer, tillader Israel, at indbyggere i Gaza og besøgende til at rejse mellem Gaza og Israel, fra Gaza til Judæa og Samaria (Vestbredden), og selv i udlandet for at få lægebehandling, religiøse pilgrimsrejser, og forretningsrejser.
 • 21.200 aktivister fra internationale organisationer og over 400 diplomatiske delegationer var tilladt indrejse i Gaza.

kilde: INN

Ifølge diverse blogs og nyheder kommer de 8-9 skibe i konvoyen Freedom Flotilla med ca 10.000 tons forsyninger samt 5-700 folk og også med den formål at bryde en blokade, som de mener(?) er mangel på forsyninger til Gaza’s befolkning. Måske er de forkert informeret. De har næppe spurgt Israel eller været i Gaza. Jeg kan atter henvise til arabiske nyhedsbureauer, er beskæftiger sig med Gaza, eksempelvis Ma’an eller Paltoday og skal overblikket værre større henvises til den israelske oversigt over forsyninger, der opdateres ugentligt.

Arabiske nyhedsbureauer, ihvertfald nogen, prøver vitterligt at fremvise gode resultater i Gaza, herunder udvikling af deres finansielle sektor, deres nye swimmingpool, de omtaler som havende olympisk standard samt restaurenter – og dette står i skærende kontrast til Freedom Flotilla’s mål, nemlig at fremvise deres nødvendighed og bevares. Men begge kan jo godt have ret, forstået som forskellen mellem rig og fattig er kolosal. Det er da altid dejligt at unge mennesker tager på en tur med humanitært sigte, men deres anstrengelser ville måske være givet bedre ud i Darfur, jordsskælvsramte Haiti, Sri Lankas’ tamiller, flygtningelejrene i Somalia/Kenya, Indiens fourenede kystbyer … Er det forkert ræsonneret?

Men Gaza er jo nok mere interessant, da det smager af Israel, jøderne, 2 verdenskrig, politik, forskellen mellem det rige Israel og det fattige Gaza … Min holdning er dog, at man bør analysere hvor ens hjælp og bidrag kommer mest til nytte og hvis det er Gaza .. . så er det Gaza. Jeg mener dog mere eller mindre udokumenteret, at andre steder på kloden dør folk at sygdomme, mangel på rent vand, mangel på mad, flugt fra borgerkrig i Congo og Sudan … Og der redder ens bidrag liv.

Written by semit

28. maj 2010 at 11:43

Freedom Flotilla

with one comment

Der er en række skibe, der er sejlet til Gaza for at levere humanitær bistand. Udemærket initiativ at hjælpe dem, der mangler. Men spørgsmålet er, hvorfor man vælger Gaza fremfor dem, der vitterligt dør af sult og mangel på rent vand, HIV/AIDS, Darfur, DR Congo ….

Ifølge den arabiske avis Ma’an citeres Baron (pro-israel): “Hvis aktivisterne virkelig var interesseret i at levere deres donerede varer, de kunne let gøre det gennem lovlige kanaler. Den israelske regering tilbød at levere dem ved hjælp af godkendte overfarter og procedurer, men aktivisterne valgte at støtte Hanyieh’s Hamas-styret, ikke indbyggere i Gaza”. Der står mere i KILDE om bådenes ankomst.

kilde Ma’an

Andre har kritiseret, at man har valgt en dyr løsning med skibe istedet for landtransport og ligeledes fremfører Dickson fra Financial Times rapport “at der er en overflod af varer i Gaza, som har tvunget priserne ned for fødevarer, luksusvarer, og beklædning”. Han sagde, at annonceringer af den olympiske mellemstore swimmingpool, fancy restauranter og luksusvarer yderligere har understreget, at Freedom flotille ikke var en humanitær mission.

Man kan undres, at de positive nyheder om Gaza, kommer fra de arabiske aviser, der prøver at fremvise fremdrift, udvikling og højere levestand. Men det stemmer overens med de kilder i Israel, der dokumenterer overførsler af varer til Gaza.

Written by semit

28. maj 2010 at 00:14

Israel genbruger 70% af deres spildevand

leave a comment »

I de seneste år har Israel været det førende land i verden, når det kommer til genbrug af vand. I dag genbruger og renser Israel 70 procent af spildevand og kloakvand, mens Spanien, der er næstbedst, kun genvinder 12 procent. Spildevand og kloakering gennemgår flere typer af behandling, før det rene vand anvendes til landbrug eller sendes tilbage til naturlige vandkilder.

kilde: Karmel & INN

Hvilket kæmpe bidrag er det ikke til den 3. verden for ikke at sige, at det også gælder I-landene? Ved øget samarbejde med Israel, skabes en renere verden. Faste læsere vil vide, at Israel også er førende i alternativ energi som solenergi og varme ved solopvarmning. Imidlertid synes nogen, at det er vigtigere at boykotte Israel på grund af en krig for 62 år siden, hvor araberne måtte flygte til de arabiske områder udenfor Israel samt at jøderne måtte flygte fra de arabiske områder til Israel de følgende år. Nogen siger endda, at antallet af jødiske flygtninge oversteg antallet af arabiske. Begge dele er der dokumentation på. Andre lande, der blev uafhængige har haft samme problem med 2 befolkningsgrupper, der flygtede fra krig …Nord/Syd Korea, Nord/Syd Cypern, Pakistan/Indien, Eritrea/Ethiopien …. Er nogen vigtige grupper glemt?

Ifølge FN dør omkring 1,4 millioner børn årligt som følge af at drikke forurenet vand. Hvad med at hjælpe dem?

Written by semit

27. maj 2010 at 13:00

Endnu en sikkerhedsmur opføres i mellemøsten med checkpoints

with one comment

Den irakiske hovedstad Bagdad er som bekendt plaget af selvmordsbombere, så nu har myndighederne besluttet at bygge en sikkerhedsmur. Faktisk er byggeriet allerede i gang og en af guvernørens medarbejdere, Shatha al-Obeidi, har fornyligt bekræftet planerne til The Sunday Times. “Vi ønsker at forhindre terrorister at komme snigende ind. Med muren vil det være nemmere at forhindre det” siger hun.

Der findes allerede en række mure i Bagdad, herunder beskyttelse af de allieredes styrkers baser, og når den nye mur bygges, kan mange af de eksisterende mure nedtages. Bagdad har en befolkning på mindst fem millioner mennesker og hundreder af tusinder krydser dagligt grænseovergangene ind og ud af byen.

Sikkerhedkontrollen af de otte planlagte checkpoints vil være grundig og vil sandsynligvis resultere i lange køer, når trafikken er størst. Men myndighederne i Bagdad hævder, at livet for borgerne vil være sikrere og nemmere med den nye mur.

kilde: idag.no

Så bliver det spændende, om der kommer demonstrationer i Danmark imod den nye sikkerhedsmur, hvis formål er at adskille 2 religiøse grupper. Altså en ægte apartheidmur. Men den dybere dagsorden er næppe, at den ene islamiske retning er bedre end den anden, men derimod at øge sikkerheden til fordel for begge parter.

Ligesom i Israel er deres sikkerhedsmur ikke bygget for at adskille jøder/muslimer/kristne/hvide/sorte …. men derimod at øge sikkerheden for israelerne, der både tæller hvide, sorte, jøder, kristne, mulismer og turister osv…..

Og den øger også sikkerheden for dem på den anden side af muren for når der ingen selvmordsattentater er, så svarer Israel heller ikke igen militært igen på vestbredden. Er det ikke korrekt, at det er mange år siden, at der har været israelske militære aktioner på vestbredden? Og hvorfor det? Fordi der ingen angreb har været fra vestbredden. Så den israelske sikkerhedsmsur er en fordel for alle parter.

Imidlertid kritiserer nogen muren, idet det tager tid med checkpoints, skoleadgang, omvej til arbejde osv, men er det ikke en meget lille pris at betale for at forhindre dødelige angreb fra vestbreds-arabere med deraf følgende militære respons for Israel?

Written by semit

26. maj 2010 at 12:50

Kina åbner deres marked for Israel

leave a comment »

I sidste uge underskrev Israel og Kina, en protokol, der vil gøre det lettere for israelske producenter at eksportere varer til Kina, skriver Jerusalem Post. Den israelske finansminister, Yuval Steinitz, sagde, at protokollen er et vigtigt skridt til fremme handelsforbindelserne mellem Israel og Kina. Der blev afholdt en underskrivelses-ceremoni i Tel Aviv, hvor protokollen blev underskrevet af den israelske finansminister og den kinesiske opfattelse af finansministeren Li Yong. kilde: nihk

Written by semit

25. maj 2010 at 16:06

Gennembrud i dyrkning af stamceller

leave a comment »


En israelsk opdagelse gør, at verdens behov for stamcelleterapi måske snart er inden for rækkevidde for millioner. Jerusalems Hadassah University Medical Center har annonceret et gennembrud i metoder til at dyrke embryonale stamceller, der er det næste skridt i udviklingen af stamcelleterapi, og verden har bemærket det.

“Denne forskning er et vigtigt skridt fremad,” siger Reubinoff. “Menneskelige embryonale stamceller blev afledt for mere end 10 år siden. Og i disse år har mange forskere verden over arbejdet på at løse de problemer og forhindringer på vejen til at kunne udnytte potentialet for stamcelleterapi . Vi har fundet en måde til at løse denne hindring, en kendt begreb og eksisterende i 20 år.” I deres undersøgelse, viser forskerne, hvordan menneskets afledte embryonale stamceller kan dyrkes, men flydende i en opløsning. Indtil nu, skulle stamceller dyrkes på et underlag, som er meget arbejdskrævende og begrænser antallet af celler udviklet gennem dyrkning… Der er mere her …

kilde: israel21c

Written by semit

25. maj 2010 at 09:10

Skib på vej til Gaza. Israel advarer.

leave a comment »

Som led i et forsøg på at sende nødhjælp til Gaza, er et tyrkisk skip på vej, selvom Israel i flere omgange har advaret om det. Og det skyldes en tro på, at dele af nødhjælpen kan anvendes til at bygge bunkere og underjordiske kældre til HAMAS’s raketter, da Hamas jo ikke ligefrem er Israels ven. Hezbollah bygger eksempelvis underjordiske bunkere som bl.a. synopsis-olsen.dk har en større artikel om.

Er der ikke 2 problemer forbundet med dette?

 • Den civile gaza-beboer betaler en høj pris med HAMAS’ militære intentioner og især ved seneste Gaza-krig CAST LEAD, en 22 dages lang krig for at forhindre flere raketter fra Gaza mod Israel. Det var 27. december 2008 til den 18. januar 2009. Løsningen for at forhindre en gentagelse er til at få øje på, men nogen kan ikke se skoven for bare træer. NUL raketter fra begge sider. Da Gaza’s menneskelige ofre er betydelige større end de israelske, mener jeg, at man skal se krisen med Gaza’s øjne. Hvordan forhindrer man en gentagelse og kunne krigen have været forhindret? Hvad kan Gaza gøre for at sikre en gentagelse ikke sker?
 • Enhver form for levering af ekstra madforsyninger, medicin, legetøj, etc er vel altid velkommen til den svage part. Men hvorfor vælger man ikke de aller svageste? Calcutta, Darfur, Haiti, AIDS-ramte, områder uden rent vand i verden, forebygning mod malaria og tuberkelose …..

Hvorfor vælger nogen Gaza fremfor de områder i verden, der i langt højere grad har brug for nødhjælp? Hvorfor prioriterer nogen en anti-zionistisk dagsorden fremfor en humanitær? Der er ingen der dør af sult eller sygdom i Gaza. Men det er der mange steder i verden, folk gør.

Bådene, der vil til Gaza, supplerer de allerede eksisterende forsyninger, der sendes fra Israel, og hvis nogen er overrasket over dette, kan jeg anbefale deres statisik over forsyninger til Gaza på Israels officielle hjemmesider her.

Lidt copy/past fortæller om de seneste forsyninger

Weekly summary of the Gaza crossings: 9-14 May 2010
– 637 truckloads (14,069 tons) of goods were transferred to the Gaza Strip.
– 810,209 liters of heavy-duty diesel for the Gaza power station, and 897 tons of cooking gas were delivered.
– 781 Gaza residents entered Israel for medical reasons via the Erez Crossing.

Weekly summary of the Gaza crossings: 2 -8 May 2010
– 714 truckloads (17,060 tons) of goods were transferred to the Gaza Strip.
– 1,535,777 liters of heavy-duty diesel for the Gaza power station and 293,796 liters for transportation, and 917 tons of cooking gas were delivered.
– 370 Gaza residents entered Israel for medical reasons and 93 entered Israel for other reasons via the Erez Crossing.

Weekly summary of the Gaza crossings: 25 Apr -1 May 2010
– 619 truckloads (13,593 tons) of goods were transferred to the Gaza Strip.
– 1,461,000 liters of heavy-duty diesel for the Gaza power station and 293,796 liters for transportation, as well as 44,704 liters of gasoline and 919 tons of cooking gas were delivered.
– 378 Gaza residents entered Israel for medical reasons and 111 entered Israel for other reasons via the Erez Crossing.

Weekly summary of the Gaza crossings: 17-24 Apr 2010
– 439 truckloads (10,983 tons) of goods were transferred to the Gaza Strip.
– 1,046,214 liters of heavy-duty diesel for the Gaza power station and 99,500 liters for transportation, as well as 19,980 liters of gasoline and 502 tons of cooking gas were delivered.
– 228 Gaza residents entered Israel for medical reasons and 50 entered Israel for other humanitarian reasons via the Erez Crossing.

Weekly summary of the Gaza crossings: 11-17 Apr 2010
– 700 truckloads (17,412 tons) of goods were transferred to the Gaza Strip.
– 4 truckloads of carnations and medical equipment were exported from the Gaza Strip.


BT har lidt mere om dette.

Written by semit

24. maj 2010 at 17:35

Egypten tilbageholder flygtninge, der forsøger at komme ind i Israel

leave a comment »

Ægypten tilbageholdte igår 33 illegale afrikanske indvandrere i deres forsøg på at komme ind i Israel fra Sinai. 3 fra Eritrea og 19 Ethiopien. Grupperne var omkring 150 kilometer væk fra grænsen, da de blev pågrebet. En anden gruppe på 10 blev anholdt i nærheden af grænseområdet, oplyser politiet.

kilde: ma’an

Sikken en lang vej for at nå Israel. Gad vide om de tror, at de får det bedre der end Ægypten eller andetsted? ja det gør de jo nok, da levestandarden og økonomien er bedre end de omgivende lande. Men reelt sætter flygtningene deres liv på spil for at sikre deres fortsatte eksistens. Men hvorfor er der flygtninge i det hele taget fra Eritrea og Æthiopien? Det er måske klimaflygtninge? Jamen så giv disse lande – på FN’s bekostning – redskaber til at omdanne ørkenområder til område, der kan dyrkes afgrøder på. Israel har en del export til de afrikanske lande og Indien, såkaldte drypvandingssystemer, der er vandbesparende og får ørkenområder til at give afgrøder. Et eksempel er denne video om deres export til Sierra Leone.

Written by semit

23. maj 2010 at 14:58

Israels bidrag til bæredygtige energikilder

leave a comment »

Jerusalem med vandvarme-systemer

Israels bidrag til verden bliver tilsyneladende større og større. De senere år er de begyndt på omfattenede humanitære projekter, der ikke alene ses i bistand til Haiti under jordskælvet, men også jordskælvene i Mexiko, Tyrkiet og Armenien.

IT-mæssigt står Israel – ikke så overraskende – med førertrøje på, når det handler om sikkerhed på internettet med bidrag indenfor firewalls og antivirus. De opfinder også en del alternative energikilder, specielt inden var solvarme og solenergi. Således fortæller Wikipedia at i Israel har 90% af alle hjem energi, der drives af opvarmet vand. Cypern er på dette område lige så meget fremme.

De har lige opfundet verdens mindste kamera, der  er 7 x et hår i længde og bredde og tidligere opfandt de kamerapillen, der kan sluges og sende billeder af tarmen ud af kroppen. De seneste skud på stammen af bæredygtige energikilder er deres forsøg med alger, der kan producere op til 30 gange mere olie end halm og sukker – og uden skadelige biprodukter. Hvad bliver det næste?

En del af Israels opfindelser

Bloggen har et link, der samler artikler indenfor alternativ energi og bæredygtige energikilder.

ændring af links

with 2 comments

Da der kommer flere og flere læsere og flere og flere links, begrænser jeg mig til bloggens formål, nemlig diskussion omkring Israel, og landets omgivelser, hvor jeg anfører det positive istedet for den negative og efter min opfattelse den uretfærdige og overdrevne negative bias om Israel. Udover at være positiv og pragmatisk er der også mange positive indlæg om Gaza og Vestbredden, idet jeg med overlæg søger det positive. De naboer, der kan påvirke Israel indgår, eksempelvis Iran, Libanon, Syrien….

Derfor udgår dansk-politiske blogge som links/blogrolls, da denne semitblog er semitisk og agendaerne er for langt fra hinanden.

Written by semit

22. maj 2010 at 16:20

Lagt i Israel

Manifestation. Stormoskeen på Vibevej.

leave a comment »

besked

“Manifestation rykket til kl. 18

Årsagen er, at tilhængere af moskeen af det iranske regime desværre ved en større fejl fra kommunens side har fået “vores” tidligere ansøgte tid. Beklager ulejligheden – spred ordet, tak.

Program for manifestationen.
Der bliver udstilling af det iranske regimes virke, rolige talere fra fællesinitiativets side & fællessange på dansk og iransk.

Sted: Hjørnet af Vibevej & Glentevej, Kbh NV
Tid: Lørdag d. 22. maj kl. 18-19

Uddeling af løbesedler inden manifestationen Kl. 14.30-15.30 på grafittipladsen ved Nørrebro Station (overfor Netto/Jydsk)”

Flere oplysninger  http://www.vibevej25.dk/

Iran praktiserer idag dødsstraf, henrettelser af børn under 18, forskelsbehandling baseret på seksualitet, køn, tro og ifølge fællesinitiativet “Flere hundrede eksiliranere er de seneste år blevet dræbt af iranske agenter udenfor Irans grænser. Disse drab er veldokumenterede og er blevet begået i mange forskellige lande verden over”.

Borgerrepræsentationen har imidlertid stemt for moskeen, således

 • 35 medlemmer stemte for: Alle tilstedeværende medlemmer af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Enhedslisten (med undtagelse af Jaleh T.) stemte FOR udbygning til stormoske.
 • 7 medlemmer stemte imod: Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti stemte IMOD udvidelse til stormoske.
 • 6 medlemmer undlod at stemme: Venstre og Jaleh Tavakoli UNDLOD at stemme for eller imod.

Bemærk at Jaleh Tavakoli undlod at stemme. Jaleh Tavakoli er medlem af Borgerrepræsentationen for EL og initiativtager til Foreningen Frit Iran og hendes debatindlæg i Information er her..

Det handler altså om, at eksil-iranere med god grund følger sig truet, ikke på grund af en moske, men fordi det iranske regime får yderligere fodfæste i Danmark.
Ekstrabladets reportage fra den tidligere demo her.

Written by semit

22. maj 2010 at 02:35

PNA – Palestinian National Authority – har dødsdømt 103 mennesker

with 2 comments

Den palæstinensiske Center for Menneskerettigheder (PCHR) er en ikke-statslig organisation (NGO) med hovedsæde i Gaza By. Centret er et non-profit selskab, dedikeret til at beskytte menneskerettighederne, fremme retsstaten og opretholde de demokratiske principper i de besatte Palæstinensiske Territorium (OPT).

Så vidt så godt. Men det første det stod på deres hjemmeside var deres fordømmelse af Isra…. nej Gaza!

“Den palæstinensiske Center for Menneskerettigheder (PCHR) fordømmer på det kraftigste gennemførelsen af tre dødsdomme i Gaza-striben her til morgen. Disse dødsdomme blev gennemført uden ratificeringen af den palæstinensiske præsident. PCHR understreger, at ratificeringen af dødsdommene er en eksklusiv ret for præsidenten for Den Palæstinensiske Myndighed (PNA) under loven om strafferetlige procedurer no. 3 af 2001: Gennemførelse af enhver dødsdom uden formandens ratifikation udgør en overtrædelse af loven og forfatningen”

Det viser sig at PCHR har en oversigt over de dødsdømte og henrettede. Listen ikke er lige gennemskelig, men  jeg mener, at summa sumamrum er, at det er 103 dødsdomme. Mon også der ville være det under Israels lov?

103 dødsdomme i PNA, ca. halvdelen er gennemført

Written by semit

19. maj 2010 at 09:51

Gaza åbner swimmingpool i olympisk standard

with 3 comments

As-Sadaka klub i Gaza

Gazas første swimmingpool i olympiske-standard blev indviet i As-Sadaka klub i tirsdags og den indehaves af ‘Islamic Society’ (tilhørende gaza).

Flere af Gaza’s ministre, medlemmer af Det Palæstinensiske Lovgivende Råd, ledere af islamiske og nationale organer, samt klubbens medlemmer og atleter var blandt deltagerne ved åbningsceremonien, hvor generalsekretæren for ‘Islamic Society’ (tilhørende gaza) Nasim Yaseen takkede donorerne, der hjalp med realisere projektet. Yaseen roste As-Sadaka klubben for en række sejre i international og regional fodbold, volleyball og bordtennis kampe. As-Sadaka atleter udført en række svømmeøvelser i den nye pool for at markere åbningen.

kilde: Ma’an & Elderofziyon

Verdens største fængsel? Det er nok den største swimmingpool i miles omkreds. Lad os bakke op om sportslige initiativer. Frigørelsen fra Hamas er måske vigtigere end frigørelsen fra Israel. Og sportslige initiativer af denne type må bydes velkommen.

Written by semit

18. maj 2010 at 21:23

Lagt i Gaza, Israel, Sport

Ny massiv mur på tegnebrættet i mellemøsten

with one comment

Syrien uddyber sit fodaftryk i Libanon

Hvis man tror, at Israel er de eneste der bygger massive mure for at adskille landområder, kan man godt tro om.

Den kendeste mur er nok sikkerhedsmuren/apartheidmuren. Formålet er da også at adskille – mulige terrorister fra civile. Muren deler ikke i sort/hvid eller jøde/muslim. Andre mure i mellemøsten, der adskiller i civile/mulige terrorister eller blot 2 nationale grupper er Gaza/Ægypten, Yemen/Saudiarabien, Iran/Iraq.

Nu planlægger Syrien/Hezbollah at bygge en mur dels på grænsen mellem Libanon/Syrien og dels inde i selve Libanon, for at forhindre mulige Israelske tanks at trænge ind i Syrien – mon de tænker på en kommende krig?

“Hizbollah og Syrien er ved at opbygge en massiv befæstet mur, der løber fra Rashaya Al-Wadi på de vestlige libanesiske skråninger af Mt. Hermon (85 kilometer sydøst for Beirut) i syd, til den libanesiske Beqaa Valley by Aita el-Foukhar, i nord” afslører DEBKA’s militære kilder. Det er 22 km parallelt med den libanesiske-syriske grænse og bliver den største befæstede struktur i mellemøsten. Den er bygget for at forhindre israelske kampvognes positioner at nå den syriske hovedstad, Damaskus. Når muren er færdig, vil barrieren isolere en libanesisk grænseregion – 14 km bred og 22 km lang – fra resten af landet og placere den under Hizbollah-syriske militær kontrol.
Denne region er beboet mest af Druzere og kristne. Nu kan Hizbollah og Syrien frit smugle våben alt imens Syrien’s sætter sine aftryk i Libanon.

kilde: DEBKA

HOVHOV – Må Syrien bygge en sikkerhedsmur i et andet landområde? Tænk hvis det var Israel, der byggede en mur i Sydlibanon, så ville der være ramaskrig og internationale fordømmelser, især hvis der også var soldater, som vi kender fra 2 Libanonkrige. Tilgengæld var der også kritik, da Syrien reelt kontrollerede Libanon for 10-20 år siden. Saudiarabien har kritiseret Israel for deres sikkerhedsmur, men de har en selv ved grænsen/over grænsen til Yemen, kilde: Independent

Written by semit

18. maj 2010 at 15:03

Derfor er nogle veje til israelerne

leave a comment »

Route 443 mellem Modi'in og Jerusalem

Hvorfor er nogle veje på Vestbredden lukket for palæstinenserne?

Når nogle veje er blevet lukket for palæstinensisk-registrerede køretøjer, er det fordi en række mennesker – jøder – blev dræbt på vejene af folk, der havde støtte fra den valgte palæstinensiske regering. I månederne før israelerne begyndte med de forskellige foranstaltninger, de kritiseres for – i  marts 2002 – var 130 israelere dræbt i forskellige terrorhandlinger. Det havde fuld støtte (i praksis, med penge, etc.) af Yasser Arafat. Derfor er Israels handlinger sikkerhedsforanstaltninger. Når det palæstinensiske ledelse afvæbner alle terrorgrupper og straffe terrorister korrekt, ophæves foranstaltningernr igen… læs mere her

Til forskel fra Sydafrika adskilte man folk uden grund i sort/hvid/farvet. I Israel adskiller man med baggrund i sikkerhed.
Men meget gerne FÆLLES VEJE FOR ALLE – MOD INGEN ANGREB fra nogens sider.

Det skal også være omvendt, at hvis arabere angribes på bestemte veje af bosættere – så hold bosætterne væk og kriminaliserer deres angreb på veje.

Written by semit

18. maj 2010 at 13:33

Ny alternativ energi: COW POWER

leave a comment »

Der forskes meget i alternativ energi. Danmark er førende i vindenergi, mens andre lande er førende i solenergi, herunder Israel, der kan læses andre steder på bloggen.
Alternativ energi bidrager specielt med nedsættelse af CO2, men også at en vindmølle, en solcelle eller jordvarme kan etableres lokalt og med relativt små midler.
Hvis man er landmand, er der yderligere en mulighed, idet der nu er opfundet vindenergi baseret på en ko’s ja du ved….

Det kan komme alle de fattige til gode, da behovet for traditionel energi minimeres. Måske kan yderligere forskning afvikle afhængighed af landbrugs afhængighed af fossile brændstoffer.

Skal U-lande frigøres mere fra de rige lande, er selvstændig energiproduktion vel vigtig, for så sparer u-lande økonomiske ressourcer og kan derved opbygge deres lande bedre.

The laboratories of the cows ... (det lugter ikke) ... tryk på billedet

Written by semit

18. maj 2010 at 12:11

Ny Nakba, men orkestreret af HAMAS

leave a comment »

Hamas sikkerhedsstyrker anvendte bulldozere for at ødelægge 40 huse i Rafah.

Sikkerhedsstyrker loyale over for Hamas ødelagde i dag med bulldozere snesevis af boliger i omegnen af Brahmins i Tel -Sultan i Rafah.

Ifølge øjenvidner, var der »hundredvis af Hamasmilitante, der ledes af Abu Numan’s bror, Ahmed Youssef, og rådgiver for Ismail Haniyeh fra Hamas razzia i nabolaget og de anvendte våben i hovedet på de borgere, der forsøgte at forsvare deres hjem «.

Kilderne tilføjede, at Hamas anholdt og sårede mange unge mænd og kvinder og gamle mænd, der forsøgte at forhindre bulldozernes gennemførelse af Hamas-beslutningen om at nedrive mere end 40 huse som en sidste udvej for snesevis af familier, der har haft lignende oplevelser inden deres omfordeling fra Gaza-striben. Hamas berettigede beslutningen om nedrivningen af deres boliger med nedrivning af huse fra borgere i ‘besættelsen af Jerusalem’, at de agter at oprette et projekt kaldet “House of kraft«. Ifølge beboerne i området, var nedrivningen af huse fra Hamas ‘Nakba “, en stor ulykke forårsaget af Hamas.

Læs videre her: palpress & arabnews

Written by semit

18. maj 2010 at 00:42

Lagt i Gaza, Israel

PSE: Al-Quds Index falder drastisk

leave a comment »

Aktier på Palæstina Securities Exchange faldt kraftigt mandag, med Al-Quds Index dyk på 6,87 point, i alt 1,36 procent. Ialt 1433112 aktier blev handlet via 575 handler på en samlet mængde på 2,414,237.63 dollar.

kilde: maan

Hvis man tror, at kapitalismen er gået udenom Vestbredden, kan man godt tro om. Der er store banker, online-aktie-handelsplatformer, Investeringsselskaber og en børs og måske mere.

Written by semit

17. maj 2010 at 16:25

Nablus er vært for næste Palæstina Motor Sport Race

leave a comment »

Den anden runde af de palæstinensiske Motor Sport Series 2010 vil begynde i Nablus på fredag, har den palæstinensiske Motor Sport Federation’s embedsmænd annonceret.

Der er meget mere her ved kilde:  maan

Written by semit

17. maj 2010 at 16:14

Om forlystelsesparker på vestbredden

leave a comment »

Der har lige været Nakba-dag, dvs at arabernes mindes de dage hvor mange tog flugten til de arabiske lande på grund af krig og konflikt. Jøderne derimod fejrer ikke jødernes nakba, selvom der var lige så mange jøder fra de arabiske lande, der tog flugten fra de arabiske lande til Israel de følgende år efter deres uafhængighed. Men mange arabere får en dejlig dag ud af det i nogle af de forlystelsesparker, der findes på vestbredden. Overrasket?

Haddad Park og Tourist Village i Jenin:

Bananaland, i Jericho:

Written by semit

17. maj 2010 at 10:58

Hamas ødelægger snesevis af hjem i Gaza

leave a comment »

Ny drejning i nedrivning af ulovlige huse. Nu er Gaza’s egen administration begyndt at nedrive deres egne huse af samme grund som israelerne, nemlig ulovligt byggeri. Gazastribens administration siger, at bygningerne blev bygget ulovligt på offentlige arealer. »De lovede reformer og forandringer – i stedet de har ødelagt vores hjem,” råber nye hjemløse. I årevis har palæstinenserne kritiseret Israel for at ødelægge huse, mest fordi de var opført uden tilladelse. Nu kan Rafah-beboere klage til deres egen regering, ledet af den islamiske militante Hamas, som greb magten i Gaza i juli 2007.

kilde: ynet

Nu bliver det så spændende, om der råbes op i Danmark over nedrivning af huse, som det gjorde dengang Israel nedrev huse i Østjerusalem – efter deres skøn ulovlige huse.
Iøvrigt river Israel også settlements ned og outposts, men det hører man ikke noget om.

Written by semit

17. maj 2010 at 00:40

Lagt i Gaza, Israel

Tagged with

Polish soccer fans: “Death to the hook-nosed people”

leave a comment »

Written by semit

15. maj 2010 at 23:29

Lagt i Antisemitisme

Muslimske gejstlige opfordrer til “Stor-Iran”

leave a comment »

En radikal gejstlig opfordrede lørdag til oprettelse af et Stor-iran, der ville herske over hele Mellemøsten og Centralasien, i en begivenhed, sagde han, der ville indvarsle den kommende islams forventede Messias. Ayatollah Mohammad Bagher Kharrazi sagde oprettelsen af, hvad han kaldte et islamisk USA, var en central målsætning for det politiske parti, han fører – kaldet Hizbollah, eller Guds Parti. Han tilføjede, at han håbede at gøre sin vision til virkelighed, hvis han vandt næste præsidentvalg. Kharrazi kommentarer afslørede tankerne på et stigende antal borgere, der ønsker den hårde linje i Iran, hvoraf mange er blevet mere radikale i den politiske krise og det international dødvande over landets atomprogram. Kharrazi har dog pt. ikke meget indflydelse i Iran’s administration og hans synspunkter svarer ikke til det nuværende regering.

kilde: jpost

Ahmandinejad er ikke den værste vi har? Og om lidt er Kharrazi klar.

Written by semit

15. maj 2010 at 20:01

Lagt i Iran, Israel

Tagged with , , ,

Hvem er forkert informeret om Gaza?

leave a comment »

Humanitær bistand fra Israel til Gaza: Foto IDF Spokesperson

Rachel Corrie-båd sejler til Gaza. Et fartøj opkaldt efter den amerikanske International Solidarity Movement-aktivist Rachel Corrie, der blev dræbt af en israelsk bulldozer i Gaza, startede sejladsen fredag aften til Gaza sammen med andre både i en konvoj og ankommer i slutningen af maj.

Palæstinensiske Jamal Al-Khudari, leder af Anti-belejringsudvalget i Gaza, sagde, at Rachel Corrie-båden vil bringe 1200 ton humanitært bistand, herunder cement, papir, medicinsk udstyr og sportsartikler. Derudover adskillige fredelige aktivister, der befinder sig om bord på fartøjet”, sagde han.

Ca. 600 personer befinder sig om bord på bådene, medbringende humanitær bistand … der er mere her ….

kilde maan

Det er da dejligt at nogen tænker humanitært, men måske er de forkert informeret, idet de israelske hjemmesider – endda på regeringsniveau – fortæller om helt andre mængder af humanitær bistand fra Israel, hvor Corrie-bådenes bidrag forsvinder som dug for solen. Det ville deres bidrag imidlertid ikke gøre, hvis de havde valgt Congo, Darfur, jordskælvsramte Haiti, Calcutta eller Somaliske/kenyanske flygtningelejre.

Den israelske liste over bistand til Gaza er følgende:

 • Weekly summary of the Gaza crossings: 2 -8 May 2010: 714 truckloads (17,060 tons) of goods were transferred to the Gaza Strip.
 • Weekly summary of the Gaza crossings: 25 Apr -1 May 2010: 619 truckloads (13,593 tons) of goods were transferred to the Gaza Strip.
 • Weekly summary of the Gaza crossings: 17-24 Apr 2010: 439 truckloads (10,983 tons) of goods were transferred to the Gaza Strip.
 • Weekly summary of the Gaza crossings: 11-17 Apr 2010: 700 truckloads (17,412 tons) of goods were transferred to the Gaza Strip.kilde: MFA

Corrie-bådenes bidrag forsvinder som dug for solen. En skam for organisationen, for nogen udnytter dem måske og fortalt, at Gaza behøver bistand og humanitær støtte. Lidt ekstra er da også bedre end ingenting. Men de kræfter og den organisering, de lægger for dagen, er bedre givet ud i andre regioner, som nævnt. Eller er det mig, der tager fejl?

Written by semit

15. maj 2010 at 16:10

Hvad skete der i Qibya ?

leave a comment »

Enhed 101's angreb i Qibya var følgen af "fedayeen" utallige angreb i Israel

Hvad skete der i den arabiske landsby Qibya i 1953?

Blandt de mange “massakrer” og “grusomheder”, som de palæstinensiske arabere gentagne gange retter mod Israel, er 1953 angrebet på den arabiske Vestbred i landsbyen Qibya ofte nævnt (også stavet Kibya, Quibya eller Qibiya). Qibya lå øst for Tel Aviv, i Samaria og derefter under jordansk kontrol.

Påstanden er, at en enhed (Enhed 101) under kommandoen af den af 25 år gamle Ariel Sharon (senere premierminister i Israel) ødelagde landsbyen Qibya natten mellem den 14-15 oktober 1953 og dræbte omkring 70 civile indbyggere. Beskrivelser af angrebet i palæstinensiske medier omfatter udsagn som:

“… sprængstofeksperter placerede sprængstoffer omkring nogle af husene i landsbyen og sprængte dem alle i luften …”
“… man kunne se små hænder og ben, som var resterne af hendes seks børn, mens hendes mands lig lå i vejen foran hende…”
En anti-Israelsk hjemmeside går videre:
“I 1953 angreb Ariel Sharon Qibya, en Vestbred-landsby, og slagter mere end 600 indbyggere”.

Den palæstinensiske kritiker nævner ikke, at Israel havde lidt mere end 450 civile drab i diverse angreb, som “fedayeen”-terrorister, sponsoreret af nabolandene Jordan og Egypten, havde dræbt i de forudgående tre år. IDFs taktik havde været uden resultat, selvom de terroriserede alle dele af Israel. Sharons 101 Unit blev beordret til at slå mod “fedayeen”-baser, og de, der støttede dem, og de landsbyer, der skjulte dem.

Da angrebet nærmede sig landsbyen, flygtede hundredvis af Qibya-beboere. Sharons enhed troede, at alle beboere var flygtet. Men nogle af arabere mente, at angrebet kun ville medføre harmløse ødelæggelse af et par bygninger, som det havde været tidligere israelske praksis, og så gemte de sig i deres huse. Ifølge det officielle IDF Encyclopedia, fandt soldaterne en ung pige i et hus og en ældre mand i en anden.

IDF sprængte dusinvis af Qibya huse. Da missionen var fuldført, havde Sharon og hans mænd ødelagt 42 bygninger og dræbt 10 til 12 personer, alle soldater eller vagter. Havde det været den israelske hensigt at dræbe civile, ville de forsvarsløse landsbybeboere fra Qibya have været det foretrukne mål. Bagefter opdagede man, at 69 civile var blevet skjult inde i boligerne. I “Warrior, Sharons selvbiografi”, skrev han, at han først fik kendskab til de civile ofre den næste dag, da han lyttede til jordansk radio. Det var ikke bevist, at de var uheldige ofre for de defensive indsats fra IDF, der havde reageret på terrorangreb.

Det er standard propaganda-taktik at kalde denne ulykkelige del af krigen for en “massakre” eller en “ugerning”, mens man bevidst ikke taler om den som en modgående aktion af “fedayeen” angreb på den israelske civilbefolkning. Tilsyneladende har palæstinensiske arabere ikke noget problem med at dræbe israelere (i 1953 eller nu), men hvis Israel tager skridt til at forsvare sig selv med arabiske tilskadekomne, så er det en ugerning.

kilde: palestinefacts

Et mere moderne eksempel er ‘massakren’ i Jenin, der også blev udråbt til at omhandle over 500 døde og en mere eller mindre ødelagt by. Ingen af delene viste sig at  passe, og der er også en artikel om denne og andre episoder her.

Written by semit

15. maj 2010 at 12:41

Lagt i Israel, Krig, Vestbredden

Tagged with , ,

Solenergi

leave a comment »

Ligesom Danmark er førende i vindenergi, er Israel førende i Solenergi og har verdens største solkraftverk. De har endvidere leveret 7 kraftverker til Californien. Det er en af løsningerne til at nedbringe kul og olie.

Det må da også være en god ide for mange afrikanske lande, der ellers er afhængig af kul og olie, at de kan producere egen energi. Det vil komme mange, især fattige lande, til gode, hvis man øger samrbejdet med Israel.

Written by semit

14. maj 2010 at 11:22

Hvordan kan flygtninge have statsborgerskab?

leave a comment »

Omkring 1,9 millioner registrerede flygtninge lever i Jordan. Alle palæstinensiske flygtninge i Jordan har fuld jordansk statsborgerskab med undtagelse af omkring 120.000 flygtninge oprindeligt fra Gaza-striben, som op til 1967 blev administreret af Egypten. De er berettiget til midlertidig jordanske pas, som ikke giver ret til fuldt statsborgerskab rettigheder såsom retten til at stemme og beskæftigelse med regeringen.

kilde UNWRA

Hvordan kan man være flygtning med statsborgerskab. Er det ikke selvmodsigende? Eller betyder det, at selv med statsborgerskab betragtes man som flygtning? I så fald kan intet flygtningeproblem i denne verden løses. Løsningen på et flygtningeproblemer er integration i deres nye lande. Men hvis man officielt stadig er flygtning, så er der ingen kur – der dur.

Written by semit

14. maj 2010 at 10:26

OECD

leave a comment »

OECD-landene er enige om at invitere Estland, Israel og Slovenien til at blive medlemmer af organisationen, og det baner vejen for at organisationens medlemmer kan vokse til 34 lande. “Estland, Israel og Slovenien, sammen med Chile, har netop sendt deres ansøgninger om at blive fuldgyldige medlemer, der vil bidrage til et mere pluralistisk og åbent OECD, der spiller en stadig vigtigere rolle i den globale økonomiske struktur” sagde OECD’s generalsekretær Angel Gurria.

OECD har accepteret Israel som sin nyeste medlem, efter godkendelse fra de 31 nationale ambassadører på OECD-Rådets dag. Israel begyndte OECD tiltrædelsesprocessen for præcis tre år siden. Den formelle tiltrædelsesceremoni vil blive afholdt i organisationens hovedkvarter i Paris den 27. maj.

kilde: oecd & Globes

Written by semit

13. maj 2010 at 17:15

Lagt i Israel

Tagged with

Jerusalem-dag er mindedag for etiopiske jøder

leave a comment »

Jerusalem Dag – er dagen etiopiske indvandrere mindes de tusinder, som døde eller blev dræbt på deres vandring gennem Sudan for at nå de fly, der ville bringe dem til Israel i ‘Operation Moses’.

“For årtier siden, forlod de deres hjem i nattens mulm og mørke. De gik til delstaten Israel. De gik til Jerusalem. De organiserede hemmelige små grupper, forlod alle deres ejendele, og begyndte deres egen udvandring til Jerusalem” sagde premierminister Binyamin Netanyahu i onsdags i sine særlige hilsner på hans ferie.

For etiopiske jøder, var Jerusalem, snarere end hele staten Israel, alt de drømte om i deres år i eksil. Denne befolkningsgruppe var som isoleret fra resten af verden. Israels hovedstad var mere en åndelig drømmeby snarere end en reel by.

kilde: INN

Ja de ethiopiske jøder flygtede fra sult og nød og kræver ikke jord og kompensation. Deres nye land Israel integrerer dem, modsat de arabiske lande, der ikke gør deres bedste for at integrere de arabiske flygtninge fra israels oprettelse og derved består et evigt problem, eller hvad? Når nye lande opstår, findes der (desværre) ofte et flygtningeproblem. Det er set i et utal af nye afrikanske lande og asiatiske lande, da kolonier blev afkoloniseret. Flygtninge flygter fra de nye statsdannelser og finder sig til rette i de nye lande. Men lige netop i Israels tilfælde, har araberne fortrudt og søger tilbage til Israel eller forholdene før Israel. Jamen skal alle flygtninge i de sidste 60-70 år vende tilbage til gamle grænser? Er det ikke en opskrift for krig?

Jerusalem United

leave a comment »

Fra øverste til venstre: Jerusalem skyline set fra Givat ha'Arba, Mamilla, Den Gamle By og Klippemoskeen, en Souq i Den Gamle By, Knesset-bygningen, det vestlige mur, Davidstårnet og Den gamle bymur

I anledning af Yom Yerushalayim Jerusalem-dag, der begynder tirsdag aften og fortsætter onsdag, inviterer Efrat organisation http://www.FriendsofEfrat.org dig til at opleve et eller flere af disse korte videoer om Jerusalem …

The beauty of Jerusalem
Aish
Jerusalem of Gold

Efrat giver dig muligheden, for at redde livet for et jødisk barn i Israel. Du kan besøge os på FriendsofEfrat.

Written by semit

11. maj 2010 at 23:47

Lagt i Israel, jeursalem

Tagged with , ,

%d bloggers like this: