Semitten's Blog

Om semitiske forhold i og udenfor Israel

Daniel Pipes – på dansk

with 7 comments

En af de førende debatører, der ser på den arabiske/israelske konflikt ofte med antidiskrimination og antifascisme i baggrunden er Daniel Pipes. Hans analyser vægter islamisme som fascisme og Israel som demokratisk. Nogen har gjort sig det besvær at oversætte en del af hans budskaber som fx.

“Zionisterne stjal palæstinensisk jord: det er dette mantra som både Det Palæstinensiske Selvstyre og Hamas lærer deres børn og udspreder i deres medier. Denne påstand har kolossal betydning, som Palestinian Media Watch forklarer: “Fremstillingen af skabelsen af den [israelske] stat som et tyveri og dens fortsatte beståen som en historisk uretfærdighed tjener som grundlag for Det Palæstinensiske Selvstyres ikke-anerkendelse af Israels ret til at eksistere.” Beskyldningen om tyveri undergraver tillige Israels position internationalt. Men er denne beskyldning sand? Nej, det er den ikke. Skabelsen af Israel repræsenterer ironisk nok nogenlunde den mest fredelige ind-vandring og statsdannelse i historien … ”

Daniel Pipes’ hjemmeside på dansk er denne her.

Written by semit

12. december 2011 hos 22:16

Lagt i Israel

7 kommentarer

Subscribe to comments with RSS.

 1. Hej Semit

  Mon “nogen” sørger for denne oversættelse ganske gratis? I så fald tager jeg hatten af for vedkommende, for det er et stort arbejde.

  Angående myten om at også zionisterne fik Palæstina ganske gratis, vil jeg spørge dig: kunne du forestille dig, at forløbet omkring etableringen af staten Israel kunne foregå tilsvarende andre steder i verden – uden at det var tyveri?

  Var det heller ikke tyveri, da romerne smed jøderne ud af Palæstina i år 135? Tænk på, at jøderne dengang havde boet kortere tid i Palæstina, end Palæstinenserne i dag har boet der. Tænk på at jøderne blev smidt ud, fordi de gjorde oprør mod den romerske stat, som ellers havde haft et pragmatisk og stabilt samarbejde med generationer af jødiske konger.

  Ved år 1900 boede der under 100.000 jøder i Palæstina. I 1939 står der i Politikens Hvem-Hvad-Hvor, at der bor ca. 700.000 jøder og 1.300.000 palæstinenserne, og at Britterne har statsmagten. 10 år efter bliver Israel udråbt efter en blodig krig og masseflugt. “Fredelig statsdannelse” ?!!

  Det amerikanske diplomati advarede i mange år forinden de amerikanske politikere om, at dette kunne blive resultatet af støtten til zionisterne, og at det ville medføre mange års uro i regionen, hvilket også skete. På min blog har jeg i de sidste par uger beskrevet nøje, hvordan det gik til.

  Der er utallige veldokumenterede vidneberetninger også fra jødisk side om hvordan zionisternes erobring foregik. At benægte dette sandhedsværdien af denne dokumentation svarer nøjagtigt til at benægte holocaust.

  Jeg synes personligt, at det er en næsten ufattelig frækhed og arrogance at nægte mange mange tusinder medsimitiske palæstinenseres lidelser, og har svært ved at forstå, at det kan ske på anden måde end via fanatisme og frivillig bevidsthedsformørkelse.

  Venlig hilsen Kristian

  Kristian

  13. december 2011 at 14:39

 2. Jeg mener nu ikke der er myter omkring af zionisterne fik palæstina. De har kæmpet for det i Folkeforbundet, Balfour, San Remo og fra slutningen af forrige århundrede via zionistkongresser. Palæstina er ikke et land eller har været det, men en betegnelse for et geografisk område, ligesom langeland heller ikke er et land. Så er det palæstinenske geografiske område heller ikke et land i juridisk betydning, men måske i symbolsk betydning, ligesom langeland.

  Det kræver en længere udredning, men er i sidste ende baseret på tro og vores bagrund, hvad vi mener er korrekt. Men det bliver ikke i aften

  semit

  13. december 2011 at 16:18

 3. Og de har først og fremmest kæmpet for det i forhold til den amerikanske regering. Balfour er i øvrigt en mand, og det han er kendt for, er at han sendte en halvofficiel hensigtserklæring til en anden mand, der var fremtrædende zionist.

  At sige at Palæstina “bare” er et geografisk område er intetsigende i en historisk sammenhæng. Idéen om en evig sammenhæng mellem land og folk er en relativ ny konstruktion. De fleste folkeslag er nye og mange gamle er forsvundne. Skåningene var en del af det danske folk for 400 år siden – nu er de svenskere. Kurderne i Tyrkiet fik først lov at være kurdere for en halv snes år siden. Tyskerne, franskmændene, spanierne, britterne var en gang en masse forskellige folkeslag. Luxenburgerne er et folk ligeså meget som palæstinenserne også er et folk. For 100 år siden var færingerne ikke anerkendt som et folk, men det er de i dag, fordi et folk grundlæggende er indbyggerne i et område. Som demokrater må vi anerkende at det først og fremmest er et folk selv, der bestemmer om de er et folk – det kan ingen andre gøre.

  At Israel nægter at anerkende palæstinenserne som et folk skyldes ene og alene snævre meget åbenbare nationale interesser. At de er kommet afsted med det er næsten ufatteligt, men fortæller om hvilken betydelig indflydelse de har på de vestlige medier.

  Problemet for mig at se er i øvrigt ikke, at der er (mange) jøder i Palæstina. Problemet er, at de som gøgeungen har fortrængt dem, der oprindeligt var i reden.

  Kristian Larsen

  13. december 2011 at 17:36

 4. Når romerne, babylonerne, perserne og makedonerne osv har erobret det landområde, der kaldes palæstina, har årsagen været magt, rigdom, styrkelse af deres rige, stormagtsdrømme og eventyr. Når jøderne/zionisterne erobrer palæstina er årsagen afmagt, angst, manglende anerkendelse af jøderne og lidelse over deres fortid. Ja man kan sige, at 3/4 af araberne har betalt en pris da deres kapital, jordlodder, skøde, huse er gået fløjten når man er flygtning fra palæstina. Men jeg synes der er pest og kolera i det her, fordi det er 2000 års forfølgelse af jøderne, som de forsøger at stoppe med deres land. Israel, mens araberne ikke har været forfulgt i 2000 år fra området palæstina. Ikke engang i dag er de forfulgt i Israel. På vestbredden har de deres egne tilkæmpede områder med ringere vilkår end Israel. ja. Men det er dem selv, der ønsker så meget selvstændighed i enklaver så meget som muligt og deres økonomi er ikke som israels eller vestens og det er ikke Israel, der skal sørge for dem, men derimod PLO og HAMAS og de tilskud, de kan få fra de arabiske lande eller FN:

  Araberne er ikke smidt ud af palæstina eller uafhængighedkrigen i 1948. Jo måske har der været 10-20 terrorbomber fra zionistiske gruppers side i 1948 og deromkring, men det er ingen seriøs begrundelse for at 6-700000 flygter. Hvis der var 20 terrorbomber i københavn, blev byen jo ikke tømt af den grund, så der har nok været andre grunde for arabernes flugt, hvilke jeg ikke kender.

  semit

  14. december 2011 at 12:40

 5. OK, så er vi enige et godt stykke. Ingen skal betvivle at jøderne har været forfulgt i mange lande og til mange tider, men ingen skal heller sige, at Palæstina ikke var beboet før jøderne kom.

  Med hensyn til om palæstinserne rejste frivilligt, så er der to ting:
  1) hvor sandsynligt er det, at en så stor gruppe mennesker flygter fra hus og hjem i løbet af ganske kort tid uden god grund? Hvis du vil vide noget om, hvad der faktisk skete, er du nødt til også at gå til andre kilder end de autoriserede israelske. I første omgang kan jeg henvise til de resumeer af bogen “Fallen Pillars”, som jeg har lagt på min blog i de sidste par uger. Bogen selv er velforsynet med omhyggelige henvisninger.
  2) Selv hvis palæstinenserne var flygtet på grund af en misforståelse eller lignende, hvorfor tillod jøderne dem så ikke at vende tilbage til deres retmæssige ejendom bagefter, da kampene var indstillet? Det at jøderne har nægtet palæstinenserne at vende tilbage, afslører argumentet om at de rejste “frivilligt” som et falsum. I øvrigt stod USA i mange år bag kravet til Israel om at palæstinserne skulle vende tilbage. Israels svar var altid “tja – lad os se på sagen”, og intet skete. Ingen fik lov at vende hjem.

  Kristian

  14. december 2011 at 13:33

 6. Jeg er ikke særlig uenig med dig. Det er helt korrekt, at Israel grundlæggende ikke ønsker de oprindelige flygtninge tilbage eller deres efterkommere. Baggrunden er ikke at folk er palæstinensere, men at holde på deres jødiske stat, der er garantien (eller troen på) at når der ad-hoc kommer jødeforfølgelser, så er der altid et land, der med garanti tager imod dem, når der fx har været forfølgelser i Iran, Iraq, yemen osv efter Israels uafhængighed.

  Derudover er sandsynligheden for at araberne rejste frivilligt fra deres hus og hjem under uafhængighedskrigen ringe. De har været bange for krig mellem Israel og araberne og altså gå til i krig. De har så ikke kunnet vende tilbage, som det er ikke et særskilt jødisk/zionistisk problem, men gælder generelt når man har været flygtning, også fx eritrea, nord/sydkorea, finland/rusland, indien/pakistan/bangla desh osv

  En af palæstinensernes ulykke er bl.a. at de ikke har lige borgerrettigheder i Libanon, Syrien og Jordan (men har i selve Israel) og denne forskelsbehandling har dannet grundlag for deres ønske om at skabe en stat for dem selv, hvor deres forfædre kom fra.

  https://semit.wordpress.com/2011/08/12/abba-eban-pa-den-arabiske-flygtninge/

  Men hvad er motivet for at danne en stat i israel, kaldet palæstina? hvad skulle formålet være? At bo i samme område som ens forfædre? Og hvorfor er det vigtigt? Eller handler det om at skabe en identitet? Og derfor skal israel erobres?

  jeg mener, at det er idealistisk at tro, at ens liv falder på plads, at ro og orden optræder i ens liv eller at bo i samme hus/grund/olivenlund som ens forfædre giver tro, ro og balance og lykke i ens liv.

  Derfor mener jeg, at erobring af israel snarere hviler på had til jøderne eller for dens sags skyld hvid hud, idet hvidhuder generelt har været koloniale, imperialister og udnyttende i mellemøsten. Så arabernes mistro til hvidhuder er velbegrundet og ligger måske i deres rygrad og derfor ses indvandring til israel som kolonialt og imperialistisk, men der ligger ingen udnyttelse af olie, gas, ædelsten eller arbejdeskaft på agendaen i Israel og råstoffer i landet (der er få) sendes ikke ud til et moderland som i kolonitiderne.

  semit

  14. december 2011 at 14:30

 7. Det var oprindeligt stormagternes politik, at Palæstina skulle deles mellem jøder og palæstinensere. Den palæstinensiske stat er altså ikke noget, palæstinenserne har fundet på efterfølgende. Israel modarbejdede dette aktivt fra begyndelsen, af ganske naturlige årsager.

  Dette ønske om egen stat har palæstinenserne haft hele tiden, og har fremført officielt siden 1936, altså et godt stykke før udråbelsen af Israel. Motivet er naturligvis ikke racistisk (dertil er jøder og palæstinserne også alt for tæt beslægtet etnisk set), men at der fortsat lever mange flygtninge, som er født og opvokset, hvor Israel i dag befinder sig, og selv om de dør, så husker deres børn.

  Det er ikke ukendt andre steder i verden, at man repatrierer flygtninge selv mange år efter flugten. Efter murens fald oprettede man således i Tyskland en organisation Treuhand, der skulle sikre at gamle ejendomsbesiddere kunne få deres retmæssige ejendom igen. Sådanne retssager foregår også i dag i Irak. Jævnfør dine eksempler så vender flygtninge typisk ikke hjem, når de ikke kan komme hjem, eller når de har fået sig et godt liv et andet sted. Og Israel kan naturligvis ikke pådutte en række arabiske lande ansvaret for et flygtningeproblem, som Israel har skabt. Omvendt kan man også pege på eksempler på, at flygtninge i stor stil er vendt hjem. I dag vender mange flygtninge tilbage til bl.a. Sudan, Kirgisistan og til Afghanistan.

  Kristian Larsen

  14. december 2011 at 15:25


Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: