Semitten's Blog

Om semitiske forhold i og udenfor Israel

Archive for august 2015

Kaschauer Klezmer Band – YouTube

leave a comment »

Written by semit

29. august 2015 at 14:56

Lagt i Israel

Abu Mazen’s new palace | Hodjanernes Blog

leave a comment »

Visit the post for more.

Kilde: Abu Mazen’s new palace | Hodjanernes Blog

Written by semit

26. august 2015 at 22:46

Lagt i Israel

A Letter to the World from Jerusalem – 1969

leave a comment »

Written by semit

9. august 2015 at 11:37

Lagt i Israel

ladino musik til søndagen

leave a comment »

Alta, alta es la luna
cuando empeza a esclarecer.
Hija hermosa y sin ventura
nunca llegue a nacer.

Mis ojos se me hincheron
de tanto mirar la mar.
Vaporicos van y vienen
letra para mi no hay.

Mi querido es hermoso
dos taras tiene con él.
La una que arroja dados
la otra que echa šeš beš.

Mi querido es alto y vano
y una vara de espander.
Mi madre hizo colada
lo metió a detener

Ladino (eller judeo-spansk) er et jødisk sprog, som forholder sig til spansk som jiddisch til tysk. Det taltes og tales af sefardiske jøder. Det er baseret på middelalderspansk, men med lån fra – foruden hebraisk – også arabisk og andre iberiske sprog og dialekter. Det opstod på den iberiske halvø, og var i brug der op til fordrivelsen af jøderne i år 1492. Efterfølgende kom det under påvirkning fra sprogene i de lande, primært omkring Middelhavet, hvortil de fordrevne jøder flygtede, og især i Grækenland, Tyrkiet og andre dele af det osmanniske rige opstod en blomstrende litterær og musikalsk ladino-kultur. Som mange minoritetssprog er ladino i dag et truet sprog, men interessen for især den musikalske tradition er i dag voksende.

Andre navne er judæospansk, sefardisk, judezmo, og spanjolisk.

High, high is the moon
when dawn is breaking.
A beautiful, hapless girl
should never have been born.

My eyes have swelled up
from gazing so much at the sea.
Steamboats come and go
there is no letter for me.

My beloved is handsome
he has two weaknesses:
One is that he shoots craps
the other that he plays backgammon.

My beloved is tall and vain
just like a clothes line pole.
My mother hung up her laundry
and let him hold the line.

Written by semit

9. august 2015 at 11:21

Lagt i Israel

Tagged with

The Mystery of the Jews

leave a comment »

Written by semit

8. august 2015 at 20:21

Lagt i Israel

De værste lande for kristne

leave a comment »

Written by semit

8. august 2015 at 14:18

Lagt i Israel

%d bloggers like this: