Semitten's Blog

Om semitiske forhold i og udenfor Israel

Archive for the ‘Sikkerhedsmur’ Category

Sikkerhedsmure rundt om i verden

leave a comment »


Film om mure mellem lande og områder. Der er mange flere end man lige tror. Også i Europa er der mure mellem lande med vagt og kontrol og Asien har endnu flere. De store og lange mure med sikkerhed er slet ikke Israel/vestbredden, men Indien/Pakistan, USA/Mexico, Syd- og Nordkorea og der er endnu flere sikkerhedsmure end disse. Ellers kig på filmen og se de mure, ‘man ikke taler om’.

Pink Floyds udemærkede video om umyndiggørelse og isolation ved at leve bag en mur, siger noget om, hvor uønskeligt det er, men for at rive sikkerhedsmuren ned, også kaldet apartheidmuren, er den eneste modydelse, at PA-palæstinensere kan garantere, at der ikke kommer selvmordsbomber ind i Israel eller jødiske bydele på Vestbredden. Er det virkelig så svært at gennemføre? Desuden er muren et hegn det meste af vejen og slanger sig omkring den grønne linie og over, og hvorfor gør den det? Formentlig for at beskytte enklaver af jødiske bydele, der er mål for selvmordsbombefolk.  Andre foreslag?

“Palæstinenserne har en legitim ret til at kæmpe mod Israel”.  Nå nå …Ser man det? Så har Israel også en legitim ret til at afvise folk uden for Israel.

Written by semit

22. december 2013 at 13:14

Ny sikkerhedsmur på tegnebrættet

leave a comment »

Grækenland byggede for 2 år siden en mur mod Tyrkiet for at forhindre illegale indvandrere. Det er der vel ikke noget i vejen for? Der er også mure mellem syd/nordkorea, USA/Mexico, Pakistan/Indien, Spanien/Gibraltar, Marokko/Melissa, Yemen/Saudiarabien … osv Der er en video om mure mellem lande her.

Men når Israel bygger en mur eller hegn mod Gaza og Vestbredden, så giver det i visse grupperinger ballade, selvom begrundelsen ikke er at forhindre flygtninge men at forhindre terrorisme imod israelere, som det er set op gennem 00’erne men idag ligger terroraktiviteter på et minimuim. Før den israelske sikkerhedsmur dræbtes små 1000 i en række attentater eksempelvis her i Jerusalem.  Den israelske sikkerhedsmur adskiller sig derfor fra andre sikkerhedsmure og dele af den ligger i Samaria og Judæa – også kaldet vestbredden. Modstandere mener, at den skal ligge på den grønne linie – våbenstilstandslinien fra 1949, idet de siger at muren idag ligger i det besatte Palæstina. Pointen er, at drøm og virkelighed sammenblandes, for Palæstina har aldrig eksisteret og gør det heller ikke den dag idag, så spørgsmålet er, om vestbredden overhovedet er besat land. Besættelse betyder at militæret har indvaderet et andet land eller landområde. Men da palæstina ikke er til, er det ikke palæstina. Jamen hvad er vestbredden så? Den var jordansk indtil Jordan droppede vestbredden i midten af 1990erne og før det var jordansk (1948-1995(?)) tilhørte området ‘det britiske mandat palestine’, som englænderne administrerede efter 1 verdenskrig. Og før det var området Israel, vestbredden, østbredden, Jordan, Libanon, Syrien, Iraq osv osmannisk, altså x-tyrkiet. Landet Palæstina har aldrig fandtes som stat eller statsdannelse eller autonomt område.

kilde: NRK

Written by semit

16. december 2013 at 18:09

Lagt i Sikkerhedsmur

Den israelske sikkerhedsmur

leave a comment »

Af fjender kaldt apartheidmur. Den slanger sig langs våbenstilstandslinien fra 1949 og ofte ind på selve vestbredden, også kaldt Samaria og Judæa. Formålet er at forhindre terrorister – kaldet frihedskæmpere af modstandere – i at dræbe uskyldige israelere i Israel, og er det ikke i sig selv apartheid, når terrorister alene går efter folk med israelsk statsborgerskab? Det begynder at ligne sydafrikanske tilstande, hvor man skelner på statsborgerskab.

På begge sider af muren er der arabere, jøder, palæstinensere, sorte, hvide, kristne, farvede og muslimer. Så det er lidt svært at få øje på, hvad der menes med apartheid. Derimod er murens formål at holde terrorister ude fra Israel, så til en vis grad straffer Israel terroristernes territorie ved at dele af muren går ind på vestbredden. Men denne pisk – istedet for gulerod – er almindelig praksis for at forhindre kriminalitet og det har også virket, da selvmordsattentater fra PA-araberes angreb (palestine authority) i Israel er reduceret til ingenting, afhængig af hvordan man måler. Fordelen er ikke alene for israelerne, men også for araberne på vestbredden, da Israel typisk gengælder militære aktioner og de er ligeledes reduceret til ingenting på vestbredden. Så der er 2 vindere i dette tilfælde. Og af samme grund er det ganske almindeligt i verden, at der er sikkerhedsmure og sikkerhedshegn mellem 2 lande eller 2 juridiske forskellige områder. Palæstina er ikke et land og har aldrig fandtes og derfor er vestbredden ikke besat, da området ikke er palæstina, men derimod var området senest Jordan, der i 90erne ophørte med deres krav om området og før det, var det en del af  ‘british mandate of palestine‘ og før det, tilhørte vestbredden det osmanniske rige i mange hundreder år, der tabte området efter 1 verdenskrig til de allierede, der i en overgangsfase administrerede området, der idag hedder Israel, vestbredden og Jordan. Den næste sprørgsmål er så, hvorfor nogen kalder vestbredden for besat og det er en længere udredning men efter min opfattelse hænger det sammen med racisme – ikke over for jøder – men overfor den hvide mand og denne racisme er et produkt af marxisme, der gjorde op med den hvide mands forbrydelser i de forrige århundreder. Men jeg må henvise til næste analyse om dette.

Written by semit

12. december 2013 at 11:20

Sikkerhedsmuren

with 4 comments

Af andre kaldt apartheidmuren. Men hvad er det, der er apartheid?

  • Der findes muslimer på begge sider af muren.
  • Der findes jøder på begge sider af muren.
  • Der findes  kristne på begge sider af muren.
  • Der er både hvide og farvede på begge sider af muren.
  • Men der er kun formodede selvmordsbombmemænd på den ene side af muren. Det siger erfaringen.

Og hvorfor skal den fjernes, som foreslået af nogle? For at let adgang for borgere på Vestbredden til Israel skal prioriteres højere end 100vis af døde i selvmordsbomber ?

Bedøm selv, om der er rimelig grund til, at muren eksisterer, ved at trykke på billedet

Skal den rives ned? Gerne, da den ikke pynter og gør færdsel besværligere. Men skal man ikke være sikker på, at det ikke giver øget selvmordsaktivitet? Fordi historien siger det modsatte.

Er det tale om kollektive begrænsninger for indbyggerne på Vestbredden? Få mennesker er selvmordsbombemænd, men alle betaler en pris i form af begrænsninger? Ja

Men er det anderledes, end at få i Danmark misbruger en kniv i nattelivet, hvorefter alle borgere ikke længere må gå med kniv? Nej. Det er også kollektive begrænsninger.

Det er ligeledes ingen straf, men besværligt at anvende diverse adgange og sikkerhedskontroller i lufthavnen inden ferieturen. Derfor er begræsninger et mere korrekt udtryk end kollektiv straf, et andet udtryk nogen anvender i forbindelse med adgang til den anden side af muren. Ville det være bedre uden kontroller i lufthavnen? Ja – på betingelse af, at der ingen bombemænd og flykaprere var imellem. Betaler vi så ikke alle sammen en pris for ganske få krimnelle? Jo, men hvad er alternativet? Ingen kontrol?

Må jeg mindre om, at hvis der er lettere adgang fra Vestbredden til Israel uden mur, så er der ligeledes lettere adgang for israelere til Vestbredden, dvs integration styrkes mellem Israel og Vestbredden og en anneksion kommer snigende uden mur, eller hvad?

Må Folkekirkens Nødhjælp vælge side i Israel-Palæstina-konflikten?

leave a comment »

Folkekirkens Nødhjælps Ungdomsorganisation står bag opførelsen af muren til roskildefestivalen. Men aktionen møder hård kritik fra både politisk og kirkeligt hold. For kan en offentligt støttet nødhjælpsorganisation tillade sig at vælge side i højspændte politiske konflikter på den måde?

Hør interview fra DR

Written by semit

7. juli 2012 at 12:32

Roskilde-festivalen og den israelske mur

with one comment

af Rachel Adelberg Johansen 

Så er vi atter vidner til, at Folkekirkens Nødhjælp agerer som en venstreorienteret politisk organisation, som misbruger folkekirkens navn for at legitimere en kampagne vendt mod Israel.

Folkekirkens Nødhjælps ungdomsorganisation har i disse dage, ligesom moderorganisationen gjorde i 2004, opført en model af den israelske sikkerhedsmur på Roskilde Festival for at »sætte fokus på de humanitære konsekvenser for palæstinenserne«, som det hedder sig.

Men hvad med de humanitære konsekvenser for de civile israelere, som var udsat for konstante palæstinensiske selvmordsangreb, inden sikkerhedsmuren til Vestbredden blev opført? De israelere synes Folkekirkens Nødhjælp at vende det blinde øje til. I skrivende stund udsættes de civile israelere i en stor radius uden om Gaza for daglig, massiv raketbeskydning fra muslimske terrorister i Gaza.

Hvis Folkekirkens Nødhjælp vitterligt var en neutral og ikke en enøjet nødhjælpsorganisation, måtte man forvente, at den ligeså søsatte en kampagne for at pege på de humanitære konsekvenser for de titusindvis af civile israelere, som må leve halvdelen af deres liv i beskyttelsesrum under jorden for ikke at blive ramt af palæstinensernes terrorangreb fra Gaza.

Written by semit

7. juli 2012 at 12:04

Dæmonisering af Israel

leave a comment »


Israel bliver tydeligvis dæmoniseret, eksempelvis ‘apartheidmuren’? Hvorfor hedder den det? Er der ikke både jøder, kristne, muslimer, hvide, farvede, israelere, arabere på begge sider af muren? Er det så apartheid? Og hvorfor hedder det en mur? 95% af den lange strækning, ‘muren’ strækker sig er et hegn!. Derfor kaldes den også i Israel sikkerhedshegnet.

En video zoomer ind på, hvorfor den desværre er nødvendig, for den besværliggører trafik, er ikke køn og hæmmer fri bevægelighed. Israel betaler en høj pris for at have den. Araberne/palæstinensere har gentagne gange krævet muren nedrevet med begrundelsen, at den hæmmer fri bevægelighed. Baggrunden for muren er ikke at genere hverken israelere eller arabere, men at styrke sikkerheden i Israel og på vestbredden. Og sammenstød i de senere år har været meget få, hvorimod selvmordsangreb fra vestbredden var almindeligt før murens etablering. Og undersøger man ‘mur¨’ viser det sig, at være et hegn i 95% af strækningen, så alene det at kalde det en mur er en dæmonisering, fordi den er betongrå med graffiti.

Written by semit

29. juni 2012 at 10:58

Massakrer, der ikke findes

leave a comment »

Nogle af de militære aktiviteter, som Israel har foretaget, eksempelvis i Jenin og Gaza, kaldes i nogen tilfælde massakre på grund af de høje tabstal eller dræbte. Palæstinenserne har været hurtige til at udråbe massakrer i Jenin og Gaza i forbindelse med CAST LEAD – den seneste krig i Gaza. Men i krig gælder mange kneb, så at overdrive tabstal er måske en del af krigen. Problemet er bare, når det tilbagevises af FN og andre organisationer, så falder troen på palæstinensiske kilder. Dette klip viser, at flere udråbte massakrer ikke var massakrer.

Civile tab er let at undgå, nemlig ved ikke at angribe Israel militært eller via selvmordbomber. Dette har sikkerhedsmuren og checkpoints sat en stopper for. Problemet er bare, at uskyldige civile arabere får det mere besværligt på grund af få araberes terrorisme. Men er det anderledes, end at vi alle skal igennem diverse checkpoints i lufthavnen på grund af få terroristers trang til håndgranater og andet sprængstof? Naturligvis fungerer en lufthavn mere smidigt uden sikkerhed, men prisen er høj. Naturligvis fungerer Vestbredden bedre uden checkpoints, men prisen er høj … flere selvmordsbomber.

Written by semit

6. december 2010 at 10:19

Mur bygget under anden Intifada i Jerusalem nedtages

leave a comment »

En del af sikkerhedsmuren ved Gilo, Jerusalem

Den israelske hær er begyndt demonteringen af en mur der oprindeligt var til for beskytte indbyggerne i det jødiske kvarter Gilo i Jerusalem. For ti år siden, var deres bopæl i Gilo under beskydning dagligt. Denne del af muren blev bygget i 2002 og består af 800 betonsten over 600 meter og dekoreret med malerier og graffiti af beboerne. Hyppigheden af angreb mod byen faldt betydeligt efter opførelsen og iværksat af regeringen Ariel Sharon i marts 2002 efter en bølge af angreb fra palæstinensere.

I en erklæring understregede den israelske hær, at nedrivningen af denne del af sikerhedsmuren tager omkring to uger, og tilføjer, at beslutningen blev truffet “som følge af en stabil og sikker situation i området,” efter flere år uden angreb.

“Jeg tror ikke, at angreb vil blive genoptaget, men hvis det er nødvendigt kan vi bygge muren igen,” sagde Hezi Revivo, en militær ingeniør med ansvar for afvikling af strukturen.

Nogle beboere i Gilo sagde i de lokale medier, at de frygtede for nedrivning af denne del af muren, for det gav dem fred i sindet.

“Jeg har aldrig følt, at muren var til gene. Jeg følte mig sikker. Den gav os en vis følelse af sikkerhed,” sagde Aviva Klein. En anden nabo, Esther Cohen erkendte at være lidt bange. “Jeg håber, at det ikke fører til noget dårligt, så de begynder at skyde igen,” tilføjede han.

kilde: aurora

En video fortæller den oprindelige ide bag sikkerhedsmuren og dens nødvendighed.

Written by semit

19. august 2010 at 19:47

Endnu en sikkerhedsmur opføres i mellemøsten med checkpoints

with one comment

Den irakiske hovedstad Bagdad er som bekendt plaget af selvmordsbombere, så nu har myndighederne besluttet at bygge en sikkerhedsmur. Faktisk er byggeriet allerede i gang og en af guvernørens medarbejdere, Shatha al-Obeidi, har fornyligt bekræftet planerne til The Sunday Times. “Vi ønsker at forhindre terrorister at komme snigende ind. Med muren vil det være nemmere at forhindre det” siger hun.

Der findes allerede en række mure i Bagdad, herunder beskyttelse af de allieredes styrkers baser, og når den nye mur bygges, kan mange af de eksisterende mure nedtages. Bagdad har en befolkning på mindst fem millioner mennesker og hundreder af tusinder krydser dagligt grænseovergangene ind og ud af byen.

Sikkerhedkontrollen af de otte planlagte checkpoints vil være grundig og vil sandsynligvis resultere i lange køer, når trafikken er størst. Men myndighederne i Bagdad hævder, at livet for borgerne vil være sikrere og nemmere med den nye mur.

kilde: idag.no

Så bliver det spændende, om der kommer demonstrationer i Danmark imod den nye sikkerhedsmur, hvis formål er at adskille 2 religiøse grupper. Altså en ægte apartheidmur. Men den dybere dagsorden er næppe, at den ene islamiske retning er bedre end den anden, men derimod at øge sikkerheden til fordel for begge parter.

Ligesom i Israel er deres sikkerhedsmur ikke bygget for at adskille jøder/muslimer/kristne/hvide/sorte …. men derimod at øge sikkerheden for israelerne, der både tæller hvide, sorte, jøder, kristne, mulismer og turister osv…..

Og den øger også sikkerheden for dem på den anden side af muren for når der ingen selvmordsattentater er, så svarer Israel heller ikke igen militært igen på vestbredden. Er det ikke korrekt, at det er mange år siden, at der har været israelske militære aktioner på vestbredden? Og hvorfor det? Fordi der ingen angreb har været fra vestbredden. Så den israelske sikkerhedsmsur er en fordel for alle parter.

Imidlertid kritiserer nogen muren, idet det tager tid med checkpoints, skoleadgang, omvej til arbejde osv, men er det ikke en meget lille pris at betale for at forhindre dødelige angreb fra vestbreds-arabere med deraf følgende militære respons for Israel?

Written by semit

26. maj 2010 at 12:50

Ny massiv mur på tegnebrættet i mellemøsten

with one comment

Syrien uddyber sit fodaftryk i Libanon

Hvis man tror, at Israel er de eneste der bygger massive mure for at adskille landområder, kan man godt tro om.

Den kendeste mur er nok sikkerhedsmuren/apartheidmuren. Formålet er da også at adskille – mulige terrorister fra civile. Muren deler ikke i sort/hvid eller jøde/muslim. Andre mure i mellemøsten, der adskiller i civile/mulige terrorister eller blot 2 nationale grupper er Gaza/Ægypten, Yemen/Saudiarabien, Iran/Iraq.

Nu planlægger Syrien/Hezbollah at bygge en mur dels på grænsen mellem Libanon/Syrien og dels inde i selve Libanon, for at forhindre mulige Israelske tanks at trænge ind i Syrien – mon de tænker på en kommende krig?

“Hizbollah og Syrien er ved at opbygge en massiv befæstet mur, der løber fra Rashaya Al-Wadi på de vestlige libanesiske skråninger af Mt. Hermon (85 kilometer sydøst for Beirut) i syd, til den libanesiske Beqaa Valley by Aita el-Foukhar, i nord” afslører DEBKA’s militære kilder. Det er 22 km parallelt med den libanesiske-syriske grænse og bliver den største befæstede struktur i mellemøsten. Den er bygget for at forhindre israelske kampvognes positioner at nå den syriske hovedstad, Damaskus. Når muren er færdig, vil barrieren isolere en libanesisk grænseregion – 14 km bred og 22 km lang – fra resten af landet og placere den under Hizbollah-syriske militær kontrol.
Denne region er beboet mest af Druzere og kristne. Nu kan Hizbollah og Syrien frit smugle våben alt imens Syrien’s sætter sine aftryk i Libanon.

kilde: DEBKA

HOVHOV – Må Syrien bygge en sikkerhedsmur i et andet landområde? Tænk hvis det var Israel, der byggede en mur i Sydlibanon, så ville der være ramaskrig og internationale fordømmelser, især hvis der også var soldater, som vi kender fra 2 Libanonkrige. Tilgengæld var der også kritik, da Syrien reelt kontrollerede Libanon for 10-20 år siden. Saudiarabien har kritiseret Israel for deres sikkerhedsmur, men de har en selv ved grænsen/over grænsen til Yemen, kilde: Independent

Written by semit

18. maj 2010 at 15:03

Kontor i Ramallah opkaldes efter Hamas-terrorist

leave a comment »

Yahya Ayyash. Bemærk: Plakaten er arabisk og PRO-Yahya Ayyash

Statsministeriet i Jerusalem protesterer over, at PA-kontorer under opførelse i Ramallah er opkaldt efter Yahya Ayyash. En talsmand for premierminister Benjamin Netanyahu opfordrer verdenssamfundet til at fordømme planen, skriver Yedioth Aharonoth.
Kilder i Det Palæstinensiske Selvstyre har bestridt, at en sådan bygning eksisterer. De hævder, PA netop har undladt at kalde en plads i Ramallah navnet efter en kvindelig terrorist, der har foretaget et angreb mod en israelsk bus i 1978. Navneceremonien  blev gennemført, dog uofficielt, med Fatah-ledere tilstede.
Ayyash går under kælenavnet “ingeniøren” og var blandt Hamas’  bedste bombeteknikker i 1990’erne. Han blev dræbt af israelske styrker i 1996, og stod bag drabene på mindst 90 israelere.

kilde: miff

DERFOR er der oprettet en sikkerhedsmur, hvis formål er at forhindre disse typer at komme ind i Israel og jødiske enklaver på vestbredden. Men gerne INGEN MUR mod INGEN TERROR.

Written by semit

8. april 2010 at 16:25

Israelsk sikkerhedsfirma fravælges i Sverige

leave a comment »

Sveriges største pensionsfond, Forsta AP-Fonden har fravalgt Elbit Systems aktier fra sin portefølje på grund af virksomhedens arbejde med den Israelske sikkerhedsmur. Elbit bygger og kontrollerer sikkerheden og laver overvågningssystemer for muren, der løber gennem Judæa og Samaria og er designet til at forhindre selvmordsbombere i at udføre angreb i Israels største befolkningscentre. Udenrigsministeriets talsmand Shachar Arieli udtrykte Israels beklagelse torsdag som reaktion på affæren, der konstaterer, at muren er bygget til at redde liv.

kilde: IsraelINN

Men hov. Muren redder liv. Det kan dokumenteres soleklart, at jo mere mur, der i det store hele er et hegn, jo flere liv reddes. Idag er muren næsten fuldført, og der er idag ingen selvmordsbombemænd, der kommer fra vestbredden. Hvis der ingen selmordsaktioner er i Israel initieret fra Vestbredden, svarer Israel heller ikke igen militært, så ikke alene redder muren israelske liv men også palæstinensiske. Og selvmordsbomber skelner ikke mellem kristne, jøder, muslimer, hvide og sorte og turister.

Også Norge har fravalgt Elbit. Men kan folk ikke tænkte langt? Det ser ud som om, at livet bliver vanskeligere for beboere på vestbredden, jøder som muslimer, idet der typisk er check-points, der alt andet lige hæmmer mobiliteten. Det er korrekt, at dette gør livet besværligere for alle, men man opnår en uovertruffen sikkerhed, idet terror og selvmordsaktioner nu er på 0 og hindrer flere dræbte. Man behøver ikke at kunne spille skak på Danmarksholdet for at regne det ud.

Men hvis nogen herinde har en alternativ løsning til at forhindre angreb ind i Israel eller jødiske befolkningsgrupper på vestbredden, er dialogen åben.

Written by semit

2. april 2010 at 01:48

Lagt i Finans, Sikkerhedsmur, Sverige

Tagged with

30 meter sikkerhedsmur på vestbredden nedrevet

leave a comment »

Demonstranter i Bil’in på Vestbredden fjerner en del af sikkerhedsmuren for at markere 5års dagen for opførelsen.

Omkring tusind mennesker deltog, også den palæstinensiske premierminister Salam Fayyad, det palæstinensiske parlamentsmedlem Mustafa Barghouti og Nabil Shaath.
De nåede at passere barrieren, placere et palæstinensisk flag på toppen af en israelsk militærpost, mens andre demonterede en 30-meter sektion af selve hegnet/muren.

Israelske sikkerhedsstyrker stillede sig bagerst for demonstranterne, så de kunne protestere på en ikke-voldelig måde, men begyndte at sprede demonstranterne, da begyndte at kaste med sten.

En kilde i IDF’s GOC Central Command fortalt Haaretz, at israelske politi og militær var villige til at acceptere en ikke-voldelig protest, men også magt, når sten blev kastet.
Israel siger, at sikkerhedsmuren er nødvendig for Israels sikkerhed. Palæstinenserne betragter det som forsøg på at snuppe land.

Men skal man tro de israelske hjemmesider, står der flere steder, at muren er for at holde selvmordsbombemænd ude af Israel og nogle jødiske bydele på vestbredden. Det betyder på dansk, at hvis der ikke er angreb fra nogen, er behovet for en mur der ikke. Så let kan det løses. Ingen angreb – mod ingen sikkerhedsmur. Man kan dokumentere, at efter muren opførelse er israelere (både hvide, farvede, jøder, muslimer, kristne, turister osv), der er døde ved terroraktioner inden i Israel faldet til 0. Faktisk var 2009 det første år uden dræbte af araberne på vestbredden og Gaza, set bort fra regulær krig fra HAMAS.

Klik på billedet - for en forstørrelse

kilde: HAARETZ

Written by semit

4. marts 2010 at 16:04

Anti-israelsk apartheiduge

leave a comment »

Klik for at se antizionisme og antisemitisme

I de næste uger  – uge 9 og 10 – er der en global aktivitet, der hedder Israelsk Apartheid. Jeg hilser al form for anti-apartheid velkommen. Det er dog de arabiske lande, der har uligheder indenfor seksualitet, relgionsfrihed og ytringsfrihed. Det er vist de fleste bekendt, men det er Israel, som man kritiserer, senest fordi man kalder nogle helligdomme for jødiske (Rachels grav, Machpelahs grav) Det er dog svært at finde lande i det mellemøstlige, der giver lige rettigheder for alle. Men selvfølgelig, hvis man graver dybt nok kan man finde noget på alle lande, også Israel, eksempelvis at dem, der mener, de er palæstinensere i Israel ikke har værnepligt. Men dette anses for forskelbehandling på en negativ måde, mens jeg mener det er positivt at være fritaget. Ligeledes sikkerhedsmuren – at andre kaldet apartheidmuren – der dog sikrer at færrest mulige kommer til skade. Det er i aller højeste grad en fordel for araberne på vestbredden, der i årevis ikke har haft israelske gengældelser på grund af selvmordsbomber år tilbage, men ikke siden 2008. Der er flere oplysninger om sikkerhedsmuren her.

Klik - for en gennemgang af apartheid

Der er lige udgivet en ny folder, der fortæller hvad apartheid er .

Written by semit

27. februar 2010 at 01:07

Erez Crossing

leave a comment »

I forbindelse med CAST LEAD har det været fremført, at der manglede hospitalssenge, når civile desværre blev ramt.
Det har Israel prøvet at råde bod på med et lynhospital ved grænsen til Gaza, men det er der ikke mange der ved.

Written by semit

9. februar 2010 at 15:31

2009 – ingen selvmordsbomber

leave a comment »

For første gang i mange år har der ikke været selvmordsaktioner i Israel i et helt år. Og hvordan kan det være? Kunne det tænkes, at det var fordi at diverse mure er effektive til at holde rabiate selvmordskandidater væk fra Israel, hvis de kommer fra Gaza eller Vestbredden? Denne mur, der forhindrer selvmordskandidater kunne have reddet ca 800 israelere, (hvide, farvede, jøder, kristne, muslimer) hvis den var bygget 10 år tidligere. Og den redder også arabere og palæstinensere på Vestbredden, idet Israel typisk svarer igen militært. Ulemperne for araberne hører man om nogen gange: Omveje for landmænd, besværligere adgang til hospitaler i selve Israel, fremvisninger af ID når man skal igennem, køer foran checkpoints, mistænksomhed om muren er en fremtidig grænse …

Jeg synes ikke, at det er særligt svært at konkludere, at murens fordele overstiger ulemperne. Ideelt set var der ingen mur, og jeg håber den bliver nedtaget den dag, Israel er sikker på, at der ikke kommer fjender udefra ind i landet med det formål at slå ihjel. Så svarer Israel heller ikke igen og i krig og konflikt rammes også uskyldige.

OVERLEVELSE ER IKKE TIL FORHANDLING.

Der er mange andre mure i verden - tryk på billedet og se

Det er desuden ganske normalt at opbygge mure til at hindre fjender i at angribe. Det er ikke et israelsk fænomen. De mere kendte mure, som man ikke protesterer imod er Yemen/Saudiarabien, Indien/Pakistan, Sydkorea/Nordkorea, Marokko/Spansk Sahara … og flere eksempler er her. Et lille DIAS-show, der viser en del andre mure …

Og så er det forresten ikke en mur. 97% af det der kaldes sikkerhedsmuren er et hegn og kun i højrisiko områder anvendes en mur.

Written by semit

19. januar 2010 at 09:24

Suicide bombers – “We have the right”

leave a comment »

Som opfølgning til indlægget om jordanske fængsler og forhindring af yderligere tortur, et godt initiativ fra RCT, ville jeg finde tilsvarende i PA-fænglser (Palestine authority). Undervejs dukker overskriften “Israeli Criminals Torturing Palestinian Children” op. Ok jeg kigger på den men den viser sig at indeholde beskrivelse af den palæstinensiske ungdom og deres opildning til at blive selvmodsbombemænd. Videoen starter med THE SEEDS OF HATRED og beskriver, efter mit syn, den uhyggelige udvikling i Gaza og ikke tortur af et menneske, men manipulation af en arabisk/ palæstinensisk undgom. Døm selv.

Videoens overskrift er naturligvis en vittighed, da det ikke drejer sig om tortur af enkelte, men derimod HAMAS’s forsøg på at opdrage folk til at blive selvmordskandidater, hvilket let kan fortolkes som en større forbrydelse, eller hvad ? Er det den rette fortolkning ?

For at se Jihad - også børn - tryk på billedet

Written by semit

14. januar 2010 at 12:46

%d bloggers like this: