Semitten's Blog

Om semitiske forhold i og udenfor Israel

Posts Tagged ‘anti-zionisme

Når antizionisme bliver til antisemitisme

leave a comment »

Zionisme er en politisk ideologi, der tilstræber, at jøderne har deres eget land og grundlagt i nyere tid i af Theodor Herzl for at sikre, at den svageste gruppe over tid får et hjemsted, hvor man kan føle sig sikker på ikke at blive forfulgt, udsat for forskelsbehandlng og progomer.
Det er sikkert flere versioner af denne definition, men grundlæggende er den til mindretalbeskyttelse og humanitær i sin bund og et forsvar for sig selv, ikke en agression mod andre. Hvis man opfatter Israel som aggressiv, er det dens regering, det handler om, ikke zionismens fundament.

Antisemitisme er en religiøs ideologi, og betegner et mere eller mindre udtalt had over for jøder. Så det er sådan set 2 forskellige ting, men der er alligevel flere fælles træk.

Det er på baggrund af antisemitisme, at zionisme grundlægges. Uden jødehad – intet behov for zionisme. Sålænge antisemitisme består, sålænge vil zionisme sikkert bestå.
I nyere tid bliver antizionisme til antisemitisme under demonstrationer og rallies imod Israel, idet Hitlers swastika, heilen og skænding af synagoger og grave ofte hører til.

Eksperter på dette område har lavet en film, der belyser, at sammenhængen bliver tydeligere og tydeligere.

(IsraelNN.com) Israel National News er stolte af at bringe sine læsere en ny film, der er udarbejdet for at undersøge udbredelsen af anti-israelske og antisemitiske episoder på nordamerikanske universitetsområder, især i kølvandet på Israels anti-terrorisme operation Cast Lead sidste år i Gaza.

 

 

Anti-israel demonstrationer og følgende antisemitisme. Tryk på billedet.

 

 


Written by semit

2. maj 2010 at 10:22

European Coalition for Israel

leave a comment »

ECI - European coalition for Israel

“Europæiske Coalition for Israel” er et fælles initiativ fra de store internationale kristne pro-israelske organisationer med aktiviteter i Europa for at løse problemet med voksende anti-semitisme og anti-zionisme i Europa. Koalitionen blev officielt lanceret den 2. marts 2004 i Bruxelles. ECI har til formål at informere medlemmer af Europa-Parlamentet og andre politiske ledere i Bruxelles og andre europæiske hovedstæder om de komplekse realiteter i konflikten i Mellemøsten ved at anerkende retten til Israel, som det eneste demokrati i regionen og til at eksistere inden for sikre grænser.
For at nå dette mål, rejser ECI spørgsmål og offentliggører dokumentation om Israel, Europa og Mellemøsten. ECI organiserer regelmæssige konferencer og seminarer i Bruxelles og andre steder for at fremme tættere relationer og forståelse mellem Israel og Den Europæiske Union og til at undervise om den lange og dramatiske historie om antisemitisme på vores kontinent.

EUJS - European Union of Jewish Students

Der findes også en ungdomsorganisation med mere fokus på menneskerettigheder.

Written by semit

7. april 2010 at 11:58

Lagt i EUJS, Israel

Tagged with , , ,

%d bloggers like this: