Semitten's Blog

Om semitiske forhold i og udenfor Israel

Posts Tagged ‘dalai lama

Baggrunden for Hitler’s antisemitisme

leave a comment »

Antisemitisme i Hitlers Tyskland

Kommer den faktisk fra mellemøsten? Det vender jeg tilbage til for med internettet er der hjælp at hente. Der har været flere underlige forklaringer med tiden.

  • Hitlers mors læge var jøde og kunne ikke redde hende fra døden
  • Hitlers afvisning fra en kunstakedemi af en jødisk ansvarlig

Men er det nu rigtigt? Der er ihverfald en bedre forklaring baseret på nationalsocialisme’s fundament, dens ideologiske grundlag, der stammer fra Thuleselskabet, også kaldet Thule Gesellschaft.

NSDAP’s (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei) første udgave var DAP (Deutsche Arbeiterpartei), hvis grundlag var Thuleselskabet, der på et tidspunkt blev splittet i 2 dele, DAP og Antroposofien (med Rudolf Steiner i Spidsen). Thuleselskabet var Hitlers første engagement i politik for ikke at kalde det religion.

Thuleselskabets idé var at byde den nye verdensfrelser velkommen, der kom fra det mytiske Thule, et forsvundent land med høj teknisk kunnen og høj og fremskreden kultur, men sank i en istid. Senere har nogen sat paralleller mellem Thule og Atlantis. Da landet sank, byggede nogle af disse, (kaldet ARYAN) et land under jorden, mens nogle blandede sig med andre mennesker, bl.a. tibetanere og i særdeleshed det nordiske folk, og det var for at holde den oprindelige ARYANrace mest mulig intakt at man gik meget op i racelære og endvidere satte de bedste menneskelige individer sammen for at skabe endnu mere ideelle mennesker. ARYANS kom oprindeligt udefra rummet, fra Aldebaran-stjernen. Kernen I Thuleselskabet og derigennem NSDAP var racelære og race-overlegenhed, hvor ARYANs gener var, og det var ikke udelukkende i de nordiske lande, men også senere i tibetanske sekter. Og det var en af årsagerne til Hitlers ekspeditioner til Tibet. Især den ‘gule hats sekt’ havde hans interesse, og hvem er idag overhovede for den? DALAI LAMA! mens det underliggende tema altid har været at byde den nye verdenslærer velkommen og Germania skulle være stedet, hvor han skulle slå sig ned.

The Dalai Lama's Yellow Hat Sect

Hitlers engagement i Thuleselskabet dannede hans politik, racelære, gudelære, især de nordiske guder og søgen efter at gøre den nye frelser tilfreds.
Men det springende punkt i denne artikel: Hvor kommer Hitlers antisemitisme fra?

Thuleselskabets grundlæggelse i 1911 var af Rudolf von Sebottendorff og det var ham, der agiterede antisemisk under deres møder i selskabet og det gjorde samtidigt at antisemitiske folk blev tiltrukket af selskabet. Og hvor fik Sebottendorff hans antisemitisme fra? Han rejste utallige gange til Tyrkiet og besøgte islamiske sekter og i særdeleshed SUFI-sekter og havde interesse for alt fra østens mystik og vestens teosofi og begejstret for Blavatsky’s ‘Den hemmelige lære’. Det er den islamiske antisemitisme, som Sebottendorf har tillært og videreført i Thuleselskabet, og hvis man er troende som Hitler på racelære, en nye frelser og arierne som de bedste, så er man vel fundamentalist i denne forbindelse. Så istedet for ovenstående 2 påstande, kan man derfor også fremføre årsagerne til Hitlers antisemitisme med

  • Tillæring fra lederen af Thuleselskabet
  • At jøderne var de mennesker, der var længst fra arierne genetisk og kulturelt og derved en skamplet for den nye verdensfrelser. I præcis samme kategori var zigeunerne, der led præcis samme skæbne som jøderne. Det var dem, der havde fjernet sig mest fra den rene race.

Og Hitler var ikke den eneste kommende nationalsocialist i klubben. Medlemslisten var bl.a.:  Baron Rudolf von Sebottendorf, Grand Master of the Order,  Guido von List, Master of the Order, Jörg Lanz von Liebenfels, Master of the Order,  Adolf Hitler, “Führer”, German Chancellor, Rudolf Hess, Vice Führer, and SS Obergruppenführer, Hermann Göring, Reichsmarschall and SS Obergruppenführer, Heinrich Himmler, Reichsführer SS and Reichsminister, Alfred Rosenberg, Reichsminister and NS-Reichsleiter, Hans Franck, Dr. Dr. h. c., NS-Reichsleiter and Governor General of Poland, Julius Streicher, SA-Obergruppenführer and Gauleiter of Franken, Karl Haushofer, Prof. Dr., Major General ret., Gottfried Feder, Prof. Dr., Secretary of State ret, Dietrich Eckart, Editor in Chief of the “Völkischer Beobachter”, Bernhard Stempfle, father confessor and confidant of Hitler, Rudolf Steiner, founder of the antroposophic teaching.

Den sorte sol i maleri, et symbol fra Thuleselskabet. Det symboliserer solen inden i jorden.

En af de vigtigste lærdomme i Thule-Gesellschaft var den Aryo-germanske version af en religion (Wihinei) fortolket af filosoffen Guido von List, (Glacial Cosmology af Hans Hörbiger) og hælder til det anti-Gamle Testamentes tidlige kristendom i Marcionites. Den inderste cirkel i hvert fald havde svoret at kæmpe Verdensjødedommen og Frimureriet og dens loger.

Og filosofien fra List og Liebenfels gik videre, idet de mente, at den ariske race var det eneste “Rene” menneske, og at jøderne, sammen med en række andre uønskede “væsener af ringere værdi” var ødelæggende for styrken og renheden af Machination’s kristendom, herunder også frimureri, kapitalisme og kommunisme. Så snart tyskerne havde renset jorden for forurening af mindreværdige racer, ville de skjulte mestre, disse supermænd fra Thule, give sig til kende og det, der var gået tabt mellem mennesket og Gud, ville blive tilgivet.

kilder:

http://www.channel4.com/history/microsites/H/history/n-s/nazimyths.html

http://www.berzinarchives.com/web/en/archives/advanced/kalachakra/shambhala/nazi_connection_shambhala_tibet.html

http://www.thelivingmoon.com/47brotherthebig/03files/Maria_Orsic_01.html

http://servicetoone.wordpress.com/2009/05/22/chapter5a

http://da.wikipedia.org/wiki/Thuleselskabet

http://en.wikipedia.org/wiki/Thule_Society

http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_flyingobjects55.htm

Written by semit

6. april 2010 at 10:45

%d bloggers like this: