Semitten's Blog

Om semitiske forhold i og udenfor Israel

Posts Tagged ‘danish jewish museum

Dansk Jødisk Museum

leave a comment »

Dansk Jødisk Museum indsamler og bevarer alle typer af materialer, som kan være med til at dokumentere væsentlige aspekter ved jødisk liv i Danmark. Samlingen er museets rygrad, og vil i fremtiden danne grundlag for udstillinger i museet og forskning i dansk-jødisk historie – og dermed den brede forståelse af dansk-jødisk kulturarv og de problemstillinger, der knytter sig til at tilhøre en minoritet.

Samlingen registreres i det system, som mange andre danske museer bruger og som Kulturarvsstyrelsen er ansvarlig for. Registreringen af samlingen bliver efterhånden tilgængelig on-line.

Samlingen rummer blandt andet
• malerier, tegninger, tryk og fotografier
• sølvtøj og tekstiler
• bøger, aviser, scrapbøger, postkort, teaterprogrammer, erindringer og breve
• film, video, lydoptagelser, grammofonplader

Museets voksende samling indeholder mange fotografier, som kan købes i kopi ved henvendelse til museet.

Nazisternes overgreb på Europas jøder ramte Danmark for 60 år siden om natten mellem den 1. og 2. Oktober 1943. Denne nat gennemførte den tyske besættelsesmagt en razzia i Danmark og indfangede 284 jøder, som blev deporteret til ghettoen Theresienstadt i protektoratet Böhmen-Mähren. I løbet af oktober og november fulgte endnu to transporter med i alt 190, der var blevet fanget under flugtforsøg fra Danmark til Sverige. Af de 474 deporterede omkom i alt 53 – de fleste gamle og syge ….   læs mere her

Written by semit

16. april 2010 at 15:34

%d bloggers like this: