Semitten's Blog

Om semitiske forhold i og udenfor Israel

Posts Tagged ‘tamil

Film fra 1924 – om zionismen

leave a comment »


Zionismen er først og fremmest et resultat af, at jøderne er blevet træt af diskrimination, forfølgelse og behandling som andenrangsborgere gennem hundredevis af år om ikke 1000 år alene i europa beskrevet:

http://da.wikipedia.org/wiki/J%C3%B8deforf%C3%B8lgelser

Det er tilsyneladende et problem for andre, at de har en anden tro eller kultur og dette diskrimineres. Så Israels grundlag er zionismen, der opstår når der findes antisemitisme. Og jødeforfølgelser tog endda til efter 2 verdenskrig, da Israel blev selvstændigt. Så måtte 100,000vis af arabiske/irakiske/yemenitiske/marrokanske osv jøder flygte/flytte til Israel, fordi jøder blev upopulære i de muslimske lande (efter 2 verdenskrig) Det viser denne video:

http://www.youtube.com/watch?v=Nz9LPfB2ytM&feature=related

Romaer, jøder, kurdere, måske tamilere har historisk set været upopulære og kan ikke være i fred for diskrimination og dette er grundlaget for, at jøderne har søgt deres eget land, der beskytter dem selv – ikke på bekostning af andre men for at sikre sig selv. Men det er åbenbart en svær kamel at sluge for de eksisterende arabere i Israel(x-israel), så de valgte at flytte/flygte i 1948, men endnu flere jøder flygtede fra de arabiske og nordafrikanske lande, så til en hvis grad skiftede befolkningen. Og ingen kan vende tilbage til det gamle, da de gamle jødiske hjem sikkert ikke findes og ligeså med de arabiske/palæstinensiske. Jøderne søger ikke retfærdighed for tabt ejendom, kapital og hjem fra de lande de flygtede fra og det gør flygtninge generelt ikke. Snarere starter et nyt kapitel i deres liv. Kurdere kæmper aktivt for et land, og armenerne har opnået deres egen stat – Armenien. Så det er normalt at diskriminerede folk søger egen suverænitet.

Der findes masser af jødisk/israelsk historie der er op til 4000 år gammelt. Og der findes sikkert også kurdiske historiebøger, men der findes ingen palæstinensiske historiebøger om deres kultur, regering, institutioner, nationale samlingspunkter, statsministre, valuta osv før Israels oprettelse og derved har ‘palæstina’ ikke eksisteret som stat så Israel har ikke stjålet noget, som det påstås af fjender, men derimod har folkevandringen af jøder til x-israel/palæstina resulteret i FN’s opdeling af området i et nyt Israel og et nyt Palæstina, hvor det tildelte Israel ikke var større end halvdelen af Jylland, men israelerne sagde JA, mens palæstinenserne sagde NEJ og derved forsvandt chancen for et FN-anderkendt land.

Også i 1917 efter det osmanniske sammenbrud havde England et mandat/landområde, der bestod af det nuværende Israel/vestbredden/Jordan, også kaldet ‘det britiske mandat palestine’, hvoraf 77% (nogen kilder angiver 80%) af mandatet blev til Transjordanien og de resterende 23% er det, man slås om idag.

Written by semit

10. februar 2013 at 14:12

Lagt i Israel, Zionisme & Antizionisme

Tagged with

%d bloggers like this: